Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
07.10.2021
16:27
Krško, sofinanciranje obnove stavb
Foto: arhiv ePosavj
Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Rok za oddajo vlog je 18. oktober 2021.

Sofinanciranje obnov objektov v mestnih in vaških jedrih

KRŠKO V Krškem bodo s 50.000 evri tudi letos sofinanciral projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti in zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina. Med temi območji so Podbočje, mestno jedro Leskovca pri Krškem in Raka.

Sredstva na razpisu so namenjena tudi za obnov ezunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda, kot so obnov fasad, streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem ter za lokale s turistično ponudbo, ki ponujajo spominke, bižuterijo, imajo gostinsko ponudbo ali predstavitvene dejavnosti, oz. ponujajo v najem turistične sobe. Sredstva so namenjena tudi obnovam objektov kulturne dediščine in obnovi zunanjosti gospodarskih objektov.

Zapis dopolnjujemo.

Krško, 2021

Kdo se lahko prijavi na razpis?

In kdo se lahko prijavi na razpis za sofinanciranje obnov objektov v mestnih in vaških jedrih? Na Občini Krško pravijo, da lahko na razpisu sodelujejo fizične osebe - lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas. 

Na razpis se lahko prijavi osebe, ki so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle, so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona in lahko predložijo ustrezne račune za že izvedena dela v letu 2021 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu in niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Vloge sprejemajo do 18. oktobra

Na Občini Krško vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo pričakujejo najkasneje do ponedeljka, 18. oktobra 2021. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Občine Krško ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije ima v času uradnih ur Miloš Kukovičič na telefonski številki 07/49-81-309, ali na elektronski pošti milos.kukovicic@krsko.si.

(bš, eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja