Skip to main content
V Posavju 26.4° C Četrtek, 18. avgust 2022
23.05.2019
13:52
Grafika: ePosavje
Ob prazniku občine Krško, posvečenem spominu na prve padle krške borce in vrnitvi izgnancev, je župan občine Krško Miran Stanko predstavil zaključene naložbe v preteklem letu in predstavil načrte.

Krško praznuje

Leto 2019 bo v znamenju dokončanja krške obvoznice

KRŠKO "Leto 2018 so zaključili z realiziranimi 35,5 milijona evrov prihodkov ter 37,5 milijona evrov odhodkov. Leto 2019, v katerem je v proračunu za naložbe zagotovljenih 17 milijonov evrov, je predvsem v znamenju dokončanja krške obvoznice, gradnje in obnove šolskih objektov in vrtcev ter začetka obnove in širitve osrednje krške knjižnice. V preteklem letu od praznika do praznika je Občina Krško po besedah župana sledila cilju uravnoteženega razvoja na območju celotne občine, hkrati pa so storili predvsem korak naprej pri vključevanju občank in občanov pri načrtovanju naložb," pravijo na Občini Krško.

Večje naložbe preteklega leta

Med večjimi zaključenimi naložbami preteklega leta je omenil predvsem izgradnjo in sprostitev prometa po novem mostu v sklopu izgradnje krške obvoznice, rekonstrukcijo državnih in občinskih cest, nadomestno gradnjo skoraj ničenergijskega vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, energetsko sanacijo OŠ Podbočje in zaključek obnove Hočevarjevega mavzoleja.

Dogodki v prazničnem času

V ponedeljek bodo namenu predali nadhod čez železnico

V tem prazničnem času bodo po besedah direktorice občinske uprave Melite Čopar 27. maja namenu predali nov nadhod nad železniško progo pri železniški postaji v Krškem. Slovenske železnice in Občina Krško sta našla skupno rešitev in konec marca začeli s prvimi deli, v aprilu je bil nadhod postavljen. Pri končni realizaciji projekta so intenzivno sodelovali tudi predstavniki SŽ, ki so prevzeli inženiring izvedbe projekta. Vrednost naložbe, ki jo je v celoti krila Občina Krško, je 183.000 evrov, skupaj s projektno dokumentacijo in nadzori.

Dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica

V začetku junija bo Občina Krško podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Koprivnica. Na tej šoli bodo namreč zgradili prizidek z dvema učilnicama in knjižnico ter preuredili kuhinjo, vse z novo opremo, v skupni višini okoli 930.000 evrov.

Nov poslovilni objekt na pokopališču v Krškem

V četrtek, 6. junija, bodo namenu predali nov poslovilni objekt na pokopališču v Krškem. Gradbena dela so bila zaključena lani, pridobljeno je tudi že uporabno dovoljenje, trenutno pa je v izdelavi oprema mrliške vežice. Celotna naložba je znašala 1,5 milijona evrov.

Projekti v letu 2019

V Krškem bodo nadaljevali z aktivnostmi obnove in širitve osrednje krške knjižnice, pa tudi umeščanja novega objekta OŠ dr. Mihajla Rostoharja v staro mestno jedro, zgradili nove priključke za širokopasovne povezave, zaključili z gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču Raka ter začeli z gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču v Krškem. Že tretje leto zapored so letos izvedli razpis za sofinanciranje počitniškega dela mladih v krških podjetjih v višini 36.000 evrov.

(bš)

krško
video
napovednik

Pridružite se nam