Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
12.07.2023
14:13
Krško, Libna
Foto: Mestna občina Krško
V teh dneh se je začela ureditev lokalne ceste na Spodnji Libni na odseku Sotošek-Kuselj-Vodopivec v dolžini približno 460 metrov.

Uredili bodo plazovit teren

Lokalna cesta JP 692323 na Spodnji Libni poteka po gričevnatem terenu in je v zelo slabem stanju. Vozišče je neravno in razpokano, na več odsekih tudi posedeno, prav tako ni urejeno odvodnjavanje vozišča. Zaradi nestabilnega območja je Mestna občina Krško na omenjenem odseku pristopila k izgradnji kamnito betonskih podpornih in opornih zidov na več mestih, in sicer v dolžini 37, 50 in 80 metrov.

Ureditev odvodnjavanja in vgradnja novih cevi za optiko in vodovod

Naložba bo prav tako obsegala ureditev odvodnjavanja z zbiranjem vode v kanalizaciji iz drenažno kanalizacijskih cevi, ki poteka vzdolžno po celotni dolžini posega ter vgradnjo novih zgornjih ustrojev ceste z asfalti, v sklopu projekta pa načrtujemo tudi vgradnjo cevi za širokopasovno omrežje in novih vodovodnih cevi.

Dela morajo biti končana do konca oktobra

Vrednost naložbe znaša približno 370.000 evrov z DDV, izvajalec del je podjetje Gradnje Boštanj, d.o.o. Rok za dokončanje je štiri mesece od uvedbe v delo oz. konec oktobra 2023.

Mestna občina Krško

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja