Skip to main content
V Posavju 32.8° C Sreda, 28. julij 2021
08.11.2019
08:33
Žuram s prijatelji, ne z drogo
Foto: Večgeneracijski center Posavje
Preventivni projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« je v mesecu preprečevanja zasvojenosti gostoval tudi na Osnovni šoli Globoko. Projekt z za učence in dijake brežiških šol poteka 16. leto zapored.

Preventivni projekt "Žuram s prijatelji, ne z drogo!"

Za učence in dijake brežiških šol že 16. leto zapored

V Mladinskem centru Brežice smo v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje ter z zunanjimi strokovnimi službami, to so Center za socialno delo Brežice, Zdravstveni dom Brežice in Policijska postaja Brežice, v mesecu novembru, ki je mesec preprečevanja zasvojenosti, pričeli z izvedbo preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«. Projekt izvajamo 16. leto zapored na vseh osnovnih šolah v občini Brežice ter 5. leto zapored na srednjih brežiških šolah.

V torek, 5. novembra, smo za učence v OŠ Globoko (11 devetošolcev) izvedli preventivne delavnice, ki smo jih v četrtek, 7. novembra 2019, nadgradili s preventivnimi predavanji na temo droge (dovoljene in prepovedane droge) in zasvojenost (kemična in nekemična vrsta zasvojenosti). Spomnimo, da je namen projekta preprečevanje zasvojenosti oziroma zmanjševanje škode. Osnovni cilj projekta je informiranje in ozaveščanje mladostnikov o škodljivosti rabe različnih dovoljenih in nedovoljenih drog ter o nekemičnih vrstah zasvojenosti, promoviranje varne zabave in spodbujanje mladostnikov, da svoj prosti čas preživijo kvalitetno

Odziv učencev iz OŠ Globoko glede na izvedene preventivne aktivnosti je bil zelo pozitiven. Predvsem na delavnicah smo si izmenjali različna mnenja, poglede, vprašanja in izkušnje. Zahvaljujemo se vsem udeležencem projekta za sodelovanje. Kmalu obiščemo že naslednjo šolo.

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Za VGC Posavje zapisala:
mag. Danijela Švajger

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja