Skip to main content
V Posavju 15.6° C Petek, 23. april 2021
17.04.2020
09:14
Foto: arhiv ePosavje
V četrtek so potrdili tudi odlok o razporejanju zdravnikov in njihovo vključitev v izvajanje ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

Razporejanje zdravnikov in njihova vključitev v izvajanje ukrepov

KRŠKO V četrtek so tako sprejeli Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov. "Vse zdravnike in doktorje dentalne medicine, ki sicer nimajo licence, so pa vključeni v sistem zdravstva (sekundariji, pripravniki in specializanti), se vključi v izvajanje ukrepov. Odlok ureja tudi vključitev novih zdravnikov in doktorjev dentalne medicine (diplomantov), ki še niso začeli z nadaljnjim usposabljanjem (sekundariat oziroma pripravništvo)," pravijo v sporočilu.

Ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Kakor še pišejo, lahko za namen izvajanja ukrepov omenjeni diplomanti s pooblaščenim izvajalcem, pri katerem se izvaja sekundariat ali pripravništvo, za čas trajanja ukrepov sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu sekundarij ali pripravnik. Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, sekundarijev in specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka.

Podaljšali obvezni in izbirni del pripravništva

Vsi sekundariji in pripravniki bodo kljub temu zadržali vse obveznosti iz sekundariata in pripravništva  tudi opravljanje strokovnih izpitov), tako se neposredno podaljšajo obvezni in izbirni del sekundariata oziroma pripravništva (kot so kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega znanja in opravljanje strokovnega izpita).

Prekinili vse postopke razpisa novih specializacij

Ob tem so prekinili tudi vse postopke razpisa novih specializacij, izjemoma dovoljujejo le izvedbo specialističnih izpitov. Prav tako so razširili do sedaj veljavni Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence in omogočili, da se v boju z epidemijo zaposli večje število zdravnikov oziroma doktorjev dentalne medicine. "Odlok tako nadgrajuje sedaj veljavni odlok in v veljavi ohranja vse trenutno sprejete ukrepe (npr. prekinitev specializacij), hkrati pa ga razširja tudi na zdravnike diplomante, doktorje dentalne medicine diplomante, pripravnike doktorje dentalne medicine in doktorje dentalne medicine specializante," še dodajajo v sporočilu.

(eP)

koronavirus
brežice
krško
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja