Skip to main content
V Posavju 21.5° C Petek, 19. avgust 2022
28.06.2019
11:37
Foto: arhiv ePosavje
V nadaljevanju objavljamo junijske novice iz Upravne enote Krško, tokrat s pozivom zavezancem za dostavo podatkov o višini dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, doseženega v letu 2018.

Novice Upravne enote Krško - junij 2019

Poziv zavezancem za dostavo podatkov o višini dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, doseženega v letu 2018 – rok: 30. junij 2019

Nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji ponovno pozivamo, da do 30. junija upravni enoti sporočijo podatek o skupnem letnem dohodku, doseženem za preteklo koledarsko leto v vseh vrstah dopolnilnih dejavnosti, ki jih opravljajo na kmetiji. Obveznost prijave višine dohodka upravni enoti določa 6. odstavek 101. člena Zakona o kmetijstvu. Navedena je tudi v veljavnem dovoljenju upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti nosilca.

Če je nosilec dopolnilnih dejavnosti v preteklem letu prenehal opravljati te dejavnosti pred koncem leta, mora upravni enoti sporočiti dohodek za ta del leta. V primeru, da nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravlja dejavnost v nasprotju z izdanim dovoljenjem, lahko kmetijska inšpekcija za ta prekršek odredi globe.

Poslovanje Krajevnega urada Kostanjevica na Krki v poletnem času

Stranke obveščamo, da bo Krajevni urad Kostanjevica na Krki v poletnem času posloval po običajnem razporedu, to je vsak prvi in tretji četrtek v mesecu, od 7. do 12. in od 13. do 15. ure, 15. avgusta pa bo krajevni urad zaradi praznika zaprt.

Upravna enota Krško

krško
upravna enota krško

Pridružite se nam