Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
16.09.2023
15:24
V Občini Sevnica je 10. septembra zaključilo SMS glasovanje za izbor projektov, ki se bodo financirali iz participativnega proračuna za leto 2024.

Občina Sevnica nadaljuje s svojim projektom "Sobivam, sodelujem, soodlačam", ki omogoča občanom, da neposredno vplivajo na proračun za leto 2024. Po nedavnem SMS glasovanju so znani projekti, ki so pridobili največ podpore.

Rekordno število glasov

Ta pobuda je v Sevnici potekala že peto leto, s SMS glasovanjem pa tretjič. Letos so občani oddali rekordnih 3.391 glasov, kar je 2.125 glasov več kot lani.

Seznam projektov, ki so se uvrstili v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024

Območje KS Krmelj in KS Šentjanž

 • Ureditev nove strešne kritine za Gasilski dom Krmelj (587 glasov)
 • Ureditev otroškega igrišča na Velikem Cirniku (435 glasov)
 • Financiranje izdaje knjige novejše zgodovine Šentjanža (68 glasov)

Območje KS Boštanj

 • Ureditev kuhinje v domu vaščanov in gasilcev na Okiču (277 glasov)
 • Delna obnova Gasilskega doma Boštanj (264 glasov)
 • Nakup stolov in miz za dvorano kulturnega doma Lukovec (147 glasov)

Območje KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec

 • Nakup projektorja in platna za Gasilski dom Poklek (197 glasov)
 • Nakup novih garažnih vrat za Gasilski dom Blanca (183 glasov)
 • Dva prikazovalnika hitrosti za naselje Dolnje Brezovo (98 glasov)

Območje KS Tržišče in KS Primož

 • Nakup in postavitev dveh solarnih svetilk in treh cestnoprometnih ogledal na Škovcu (197 glasov)
 • Ureditev pogostitvenega prostora v Grozdetovi hiši (113 glasov)
 • Nakup mobilnega odra in klopi za gasilski dom Telče (66 glasov)

Območje KS Loka in KS Zabukovje

 • Nakup urbanega pohištva, lesene stojnice, hladilne vitrine in košarkarskega koša za Gasilski dom Zabukovje (192 glasov)
 • Ureditev vaškega igrišča na Bregu (77 glasov)
 • Nakup miz in klopi za pokopališče na Razborju (24 glasov)

Območje KS Sevnica

 • Nakup mestnih košev za ločevanje odpadkov (9 glasov)

Seznam projektov po vrednosti

 1. Nova garažna vrata za Gasilski dom Blanca 183 - 11.500,00 EUR

 2. Delna obnova Gasilskega doma Boštanj 264 - 11.500,00 EUR

 3. Nova strešna kritina za Gasilski dom Krmelj 587 - 11.500,00 EUR

 4. Urbano pohištvo, lesena stojnica, hladilna vitrina in košarkarski koš za Gasilski dom Zabukovje 192 - 11.500,00 EUR

 5. Mestni koši za ločevanje odpadkov 9 - 11.500,00 EUR

 6. Dve solarni svetilki in tri cestnoprometna ogledala na Škovcu 197 - 10.500,00 EUR

 7. Ureditev pogostitvenega prostora v Grozdetovi hiši 113 - 9.900,00 EUR

 8. Izdelava kuhinje v domu vaščanov in gasilcev na Okiču 277 - 8.500,00 EUR

 9. Otroško igrišče na Velikem Cirniku 435 - 6.600,00 EUR

 10. Ureditev vaškega igrišča na Bregu 77 - 6.200,00 EUR

 11. Klopi in mize za pokopališče na Razborju 24 - 5.300,00 EUR

 12. Izdaja knjige novejše zgodovine Šentjanža 68 - 4.900,00 EUR

 13. Projektor in platno v Gasilski dom Poklek 197 - 4.400,00 EUR

 14. Nakup stolov in miz za dvorano kulturnega doma Lukovec 147 - 3.000,00 EUR

 15. Mobilni oder in gasilske klopi za gasilski dom Telče 66 - 2.600,00 EUR

 16. Dva prikazovalnika hitrosti v naselju Dolnje Brezovo 98 - 7.000,00 EUR

Z izborom teh projektov občani neposredno vplivajo na to, kako bodo porabljena javna sredstva v njihovih lokalnih skupnostih. Končna odločitev o izvedbi teh projektov bo v rokah Občinskega sveta Občine Sevnica, ki bo proračun za leto 2024 še obravnaval.

Participativni proračun se je izkazal kot učinkovit način za uresničevanje lokalnih prioritet, s čimer se še dodatno krepi pomen angažiranosti in participacije občanov v procesih odločanja.

Pridružite se nam

Novice iz Posavja