Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
28.06.2022
15:02
Kako kaže v vinogradih
Foto: arhiv ePosavje
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto pravijo, da je med 20. in 30. junijem v vinogradih potrebno prvo nastopa čas za prvo obvezno zatiranje ameriškega škržatka.

Ameriški škržatek

KRŠKO "V vinorodni deželi Posavje boste zatiranje opravili v obdobju med 20. in 30. junijem 2022, ko bo vinska trta popolnoma odcvetela," so napovedali nedavno. Prisotnost posameznih ličink škržatka beležijo že v razvojni stopnji L3, med tem, ko večji del populacije predstavlja stopnja L2 in delno tudi še L1. Ob tem pravijo, da je zatiranje v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah in ohišnicah v razmejenem območju zlate trsne rumenice  potrebno v okuženih območjih, varovalnih pasovih in žariščih okužbe (celotno območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine).

Zatiranje ameriškega škržatka

Zatiranje v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka povsod po Sloveniji, to je v razmejenih območjih in izven njih. Obvezno je treba opraviti najmanj dve tretiranji proti ameriškemu škržatku, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Če bo na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en škržatek, je treba opraviti še tretje tretiranje.

Okužena območja in varovalni pasovi

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenih območjih je v rastni dobi obvezno opraviti dve tretiranji na območju občine Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč in Novo mesto.  V primeru, da vinogradnik po opravljenem prvem tretiranju spremlja ulov ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče in izkazuje, da so ulovljeni manj kot 4 škržatki na ploščo na teden, drugega tretiranja ni potrebno opraviti. Najmanj eno tretiranje pa je potrebno narediti v varovalnih pasovih - na območju občine Brežice je takšnih lokacij 18, ena je v občini Krško (Dovško) in dve v Kostanjevici na Krki (Dobe, Kočarija)

vinogradništvo
posavje
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja