Skip to main content
Petek, 12. april 2024
18.05.2020
02:31
Veliki Podlog, participativni proračun
Foto: arhiv ePosavje
Od 15. marca do 30. aprila 2020 so občani občine Krško v okviru postopka participativnega proračuna za leto 2021 lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše.

Do konca aprila v Krškem prejeli 40 predlogov za participativni proračun v naslednjem letu

KRŠKO Prejete predloge bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih v dokončno presojo in potrditev posredovala pristojni komisiji. Občina Krško je sicer do konca aprila prejela 40 predlogov za različna območja, z odzivom občanov so zadovoljni, čeprav je bilo predlogov manj, kot v lanskem letu.

Lani več predlogov za fitnese na prostem, letošnji predlogi zelo raznoliki

"Izkušnja iz lanskega leta je zelo dobrodošla. Videlo se je, da so ljudje v lanskem letu predlagali marsikaj. Največ predlaganih pobud je bilo za različne fitnes centre in naprave, v letošnjem letu pa je bistveno bolj raznoliko. Mnogo več je različnih pobud in težko bi rekel, da je samo ena vrsta pobud," nam je poveda krški župan Miran Stanko.

V letošnjem letu predvideli več sredstev za en projekt

Če se projekt nanaša na dve krajevni skupnosti, lahko projekt dobi do 15.000 evrov

Kot še dodaja Stanko, so se v tem letu marsičesa naučili. "Pomembna izkušnja je, da so pobude nekoliko dražje, kot so bila prvotno predvidena sredstva. Tudi v letošnjem letu smo predvideli nekaj več sredstev na en projekt. V letošnjem letu je možno na en projekt znotraj krajevne skupnosti možno dobiti do 10.000 evrov. Če se projekt nanaša na dve krajevni skupnosti, pa celo do 15.000 evrov. S tem smo omogočili, da se lahko izvajajo projekti, ki so nekoliko bolj zahtevni in prinašajo večjo vrednost v prostor.

Glasovanje bo potekalo med 5. in 12. junijem

Za participativni proračun 2021 predvidenih 140.000 evrov

Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. In kako naprej? Krški župan pravi, da "dalje tečejo postopki za izbiro projektov, ki so skladni z razpisnimi pogoji. Teh je kar nekaj, a bistveno je to, da zadeve že niso zajete v Načrtu razvojnih programov in seveda, da vrednostno ne presegajo predvidenega denarja."

Lani zbrane ponudbe v realizaciji, do konca leta bodo vse uresničene

"Še vedno imamo sedem področij, na katerih se te pobude zbirajo. Nekako so se ustalile in posebnih pripomb ni bilo," še dodaja župan. V proračunu Občine Krško za leto 2021 bo za participativni proračun predvidenih 140.000 evrov. "V letošnjem letu že aktivno potekajo realizacije lanskih projektov in bodo, ne glede na vse razmere, tudi nekateri že dokončani že v prvi polovici leta, drugi pa v nadaljevanju. V letošnjem letu bodo vsi sprejeti projekti tudi dokončani," pove Stanko.

(bš, eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam