Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
12.03.2022
13:19
Svetniške pobude, Krško
Foto: ePosavje.com
V nadaljevanju objavljamo poobude in vprašanja z marčevske seje Občinskega sveta Mestne občine Krško. Kaj vse je zanimalo svetnice in svetnike, nekateri so dobili odgovore že takoj na seji.

Pobude in vprašanja z marčevske seje

Aleša Zajca (SMC) zanima, koliko zaklonišč imamo v občini Krško in krajevnih skupnostih, koliko teh je uporabnih in koliko ljudi sprejmejo. Zanima ga tudi, koliko tablet kalijevega jodida je na zalogi v zdravstvenih domovih oz. lekarnah.

Milena Bogovič (SDS) je prosila za informacijo v zvezi s ponedeljkovo izredno sejo, na kateri bodo obravnavali kadrovske menjave v družbi GEN energija. Ker z vabila ni bilo razvidno, kdo je nanjo vabljen, je spraševala, ali sta vabljeni obe strani in ali bodo svetniki pred sejo dobili kakšno gradivo.

Vlado Bezjak (DeSUS) je imel dve vprašanji oz. pobudi. Prvo na temo izvajanja pogrebnih storitev v občini, predvsem na 24-urno dežurno službo. "V času covida se je name obrnilo več občanov, ki jih zanima izvajanje pokopališkega reda v mestni občini Krško. Predvsem jih zanima, v katerem primeru je koncesionar upravičen zaračunati 24-urno dežurno pogrebno službo. Povedali so, da je ta storitev zelo draga. Cena te storitve je 285,48 evra in je verjetno med najdražjimi na področju cele Slovenije, po informacijah, ki so mi jih povedali občani. Sam nisem nič preverjal. Moje vprašanje je, zakaj imamo v mestni občini to storitev tako drago?" Predlagal je, da občina v sodelovanju z državnimi institucijami najde rešitev, da navedeno storitev pocenijo. Eden od Bezjakovih predlogov je, da jo subvencionirajo iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora, ki ga prejema občina. Njegova druga pobuda se je nanašala na postavitev parkomata na modri coni na Vidmu v Krškem.

Dušana Šiška (SNS) je zanimalo, ali so izbrali projektanta za preureditev objekta stare policijske uprave Krško na CKŽ 55a.

(eP)

krško
video

Pridružite se nam