Skip to main content
V Posavju 11.6° C Sreda, 19. maj 2021
12.02.2021
09:42
Podelitev priznanj Krajevne skupnosti Senovo
Foto: KS Senovo
Ob prazniku Krajevne skupnosti Senovo so priznanje z velikim znakom Krajevne skupnosti Senovo podelili Mariji Krušič, Ireni Škoberne in Vilku Planincu. Praznovanje je zaradi ukrepov zelo omejeno.

Praznik Krajevne skupnosti Senovo

KRŠKO Ob krajevnem prazniku, posvečenem pohodu XIV. divizije na Štajersko, v katero so bile združene Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada, je na Senovem v četrtek, 4. februarja, potekala podelitev krajevnih priznanj (v skladu z zahtevami NIJZ) pred Domom XIV. divizije na Senovem. Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi podžupan občine Krško Vlado Grahovac. Obrazložitve je prejemnikom prebrala predsednica Sveta KS Senovo Vlasta Moškon in se vsakemu posebej zahvalila za njihov doprinos k bogatenju življenja na Senovem, k razvijanju društvenih dejavnosti in opravljenih vseh aktivnosti v preteklem letu.

Praznovanje je zaradi ukrepov ob epidemiji zelo okrnjeno. Tradicionalno so ob krajevnem prazniku na Senovem poleg osrednje prireditve organizirali pohode, namiznoteniški, šahovski in nogometni turnir, dan odprtih vrat na strelišču v Zaklem in drugo.

Praznik KS Senovo, 12. februar 2021

Priznanja Krajevne skupnosti Senovo so prejeli:

Rahman Fazlić – Rašo za nepogrešljivo delo pri številnih aktivnostih Turističnega društva Senovo, predvsem je s svojim znanjem pripomogel k ureditvi krušne peči v kraju.

Suzana Šturbej, prav tako članica TD Senovo, ki med drugim z možem Ivanom skrbi za urejenost okolice in krušne peči v Uradniški koloniji.

Andreja Jankovič Deržič, ki se v raziskovalni skupini ukvarja z zbiranjem podatkov o znanih Senovčanih. Prvo raziskovalno delo je skupina usmerila k Avgustu Fabjančiču.

Galina Tubeishat, se je na povabilo Gledališke skupine DKD Svoboda Senovo vključila v priprave in izvedbo gledališke predstave – Show strahov.

Verica Kunšek, učiteljica razrednega pouka, je 40 let službovala na Osnovni šoli XIV.divizije Senovo in se ob koncu šolskega leta upokojila.

Andrejka Tomić je skoraj vsa leta svoje službene poti opravila na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo. Poučevala je geografijo in zgodovino ter opravljala dela in naloge v oddelkih podaljšanega bivanja.

Sabina Omerzu za aktivno delo v Gasilskem društvu Senovo. Od leta 2002 je članica upravnega odbora in mentor ekipe mladink, od leta 2007 pa je tudi podpredsednica društva.

Praznik KS Senovo, 12. februar 2021

Priznanje z znakom KS Senovo so prejeli:

Bojan Petrovič, član TD Senovo, ki se redno udeležuje akcij društva, več kot 30 let je tudi član folklorne skupine DKD Svoboda, kot član KO ZB za vrednote NOB pa sodeluje tudi pri vzdrževanju in urejanju spominskih obeležij.

Anica Tubeishat je članica KO ZB NOB že preko 30 let. Skoraj ves ta čas opravlja tudi funkcijo društvene blagajničarke in članice upravnega odbora, deluje pa tudi kot aktivna članica UO DU
Senovo.

Zdravko Smole, član LD Senovo od leta 1978. Po opravljenem pripravniškem stažu je uspešno opravil lovski izpit pred izpitno komisijo Zveze lovskih družin Posavja. Leta 1996 je bil predlagan in potrjen za člana Upravnega odbora Lovske družine Senovo in to funkcijo opravlja še sedaj.

Praznik KS Senovo, 12. februar 2021

Priznanje z velikim znakom KS Senovo so prejeli:

Marija Krušić se je v Turistično društvo Senovo včlanila leta 1990. S pokojnim možem Mirom sta začela z aktivnostmi tudi v PD Bohor Senovo. Pomemben je njen prispevek k temu, da je društvo preko mednarodnega razpisa INTERREG IIIa uspelo ohraniti premično rudarsko dediščino, lokomotive in vagone našega nekdanjega premogovnika.

Zadnjih 10 let je aktivna med zunanjimi strokovnimi prostovoljci v Zvezi društev upokojencev Slovenije, kjer s skupino strokovnjakov pomaga orati ledino na področju informatike. Že dva mandata pa je predstavnica ZDUS-a v programu Državni preventivni mehanizmi pri Varuhu človekovih pravic Slovenije, kjer se vključuje v neposredno preverjanje kakovosti življenja starostnikov z demenco in drugih stanovalcev po domovih starejših občanov v Sloveniji.

Irena Škoberne je zaposlena na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo kot učiteljica slovenščine. Kot slavistka ima poseben čut za jezik, zato njeni scenariji, vezna besedila in lastne pesmi pogosto
predstavljajo programsko celoto na šolskih proslavah in priložnostnih prireditvah tudi krajevnih proslav ob slovenskem kulturnem prazniku in prazniku KS Senovo, med njimi prireditev s slavnostnim govornikom predsednikom Republike Slovenije gospodom Borutom Pahorjem z rdečo nitjo Pravica pravic leta 2016 in druga ob pristopu naše šole k projektu Rastoča knjiga leta 2018 s slavnostnim govornikom evropskim poslancem gospodom Lojzetom Peterletom.

Vrsto let je vodila Šolsko kulturno-umetniško društvo, je mentorica projekta Kulturna šola, sodeluje v
timu za pripravo prireditev Za sodobnejšo šolo in je članica tima nacionalnega razvojno-aplikativnega projekta. Je mentorica v mednarodnem UNESCO projektu Dobre vesti in v okviru le tega so izdali štiri knjige, v njih najdemo literarne prispevke učencev in mentorjev omenjenega projekta.

Vilko Planinc – Vili (posmrtno) je bil po srcu in duši Senovčan, predan svojemu kraju, njegovim ljudem in njihovim zgodbam. Da bi vse svoje cilje in želje za domači kraj lahko uresničil, je ustanovil društvo Karbid, v katerega je vabil mlade Senovčane. Tako so na njegovo pobudo nastali mozaik ob separaciji in pri Domu XIV. divizije, ki bodo večni opomnik rudarske dediščine Senovega. Po zaslugi Vilija Planinca so mladi na Senovem lahko v domačem kraju uživali na številnih koncertih, razstavah, delavnicah in drugih dogodkih. Ustanovil je Nogometni klub Karbid, ki je otrokom in mladostnikom omogočal kvalitetno in zdravo preživljanje prostega časa ter druženje.

Ena večjih njegovih uresničenih želja in ciljev je bilo odprtje izposojevališča Valvasorjeve knjižnice Krško na Senovem, kjer je bil Vili Planinc zaposlen. Kot glavni pobudnik se je zavedal, kaj knjižnica na Senovem pomeni za krajane, predvsem pa za najmlajše in njihovo prihodnost. V prostorih knjižnice je organiziral različne dogodke, razstave, literarne večere, pogovore z ljudmi iz domačega kraja. S tem pa tako na ravni občine, regije in širše Senovo kot kraj s številnimi velikimi ljudi tako na področju kulture kot na drugih področjih postavil ob bok drugim krajem, mestom ter s tem prispeval k prepoznavnosti Senovega.

PGD Senovo

Jubilejno priznanje ob 90-letnici delovanja

Prostovoljno gasilsko društvo Senovo - Prostovoljno gasilsko društvo Senovo je bilo ustanovljeno 15. julija 1930 na pobudo krajanov, ki so že delovali v okviru sosednjih društev. Začutila se je potreba po ustanovitvi lastnega gasilskega društva na sedežu hitro rastočega naselja zaradi razvijanja premogovnika Senovo.

Društvo je nosilec sektorja Senovo in kategorizirano kot gasilsko društvo 3. kategorije. Društvo si je ves čas z veliko vnemo prizadevalo ustvariti čim boljše pogoje za svoje delovanje. Dogradil se je gasilski dom z večjimi garažami in ustreznimi prostori (učilnice, sejna soba, pisarna, sanitarije,…), ter uredila okolica. Veliko pozornosti pa se ves čas posveča kadru, od dela z najmlajšimi pa vse do operativnih gasilcev, ki se usposabljajo v okviru društva, sektorja, gasilske zveze Krško in gasilske šole na Ig-u. Društvo se vključuje v vse aktivnosti in programe gasilske zveze na vseh področjih, od organiziranja izobraževanj, gasilskih vaj, prikaznih vaj, udeležbe na tekmovanjih in drugo. S svojim usposobljenim kadrom in opremo, strokovno in uspešno posreduje na različnih vrstah intervencij, ki se dogajajo na področju, ki ga pokriva in tudi širše.

Ogromno energije in zavzetosti se v zadnjih letih namenja zbiranju sredstev za nabavo novega gasilskega kombiniranega vozila GVC, ki bi ga radi v bližji prihodnosti pridobili v svoje garaže.

Fotogalerija (Foto: KS Senovo):

(KS Senovo, eP)

krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja