Skip to main content
Torek, 16. april 2024
04.06.2022
21:11
Foto: arhiv ePosavje
Družba Kostak vabi k sodelovanju sodelavce za potrebe povečanega obsega del v obratu prehrane in pri izvajanju vzdrževalnih ter čistilnih del v času letnega remonta v Nuklearni elektrarni Krško.

Prosta delovna mesta v času remonta v NEK

Vključitev novih sodelavcev v delo bo v veliki večini potekalo v drugi polovici septembra. Remont v Nuklearni elektrarni Krško se bo sicer uradno začel 1. oktobra in bo trajal do predvidoma 31. oktobra. Angažiranje za potrebe del v obratu prehrane bo potekalo od septembra dalje.

Izvajanje remontnih del

Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bodo obveznosti izvajale v prerazporejenem delovnem času, na posameznih področjih pa tudi v izmenah in dela prostih dneh. Pred nastopom dela bo s kandidati opravljen uvodni sestanek, predhodni zdravniški pregled, vsa potrebna usposabljanja za delo in varnostno preverjanje posameznika iz uradnih evidenc v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. 

Družba Kostak razpisuje potrebe po opravljanju dela za določen čas na naslednjih področjih:

KUHINJSKI POMOČNIK, 22 zaposlitev

šifra poklica: 9412

zahtevana usposobljenost: II. stopnja strokovne izobrazbe

funkcionalna znanja: usposobljenost za izvajanje sistema HACCP

Obseg delovnih opravil:

 • čiščenje in priprava živil
 • pomoč kuharju pri pripravi jedi in priprava lažjih jedi
 • razdeljevanje toplih in hladnih obrokov hrane
 • opravljanje inkasa na blagajnah obrata prehrane
 • kuhanje in točenje hladnih in toplih napitkov
 • pomivanje in urejanje kuhinje ter spremljajočih površin
 • pomivanje kuhinjskih pripomočkov in posode
 • vlaganje posode v pomivalne stroje in sortiranje iz strojev na mesta hranjenja
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

ČISTILEC POSLOVNIH PROSTOROV IN RAZKUŽEVANJE, 4 zaposlitve

šifra poklica: 9112

zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK

funkcionalna znanja: usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • čiščenje tal, pisarniške opreme, pohištva, oken, sanitarij, hodnikov in ostalih prostorov
 • prezračevanje prostorov in odstranjevanje odpadkov iz očiščenih prostorov
 • strokovno uporabljanje čistilnih sredstev in čistilnih strojev za potrebe čiščenja po navodilih proizvajalcev
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

ČISTILEC PRIMARNEGA PODROČJA – AB, 35 zaposlitev

šifra poklica: 9129

zahtevana usposobljenost: IV. oz. V. stopnja strokovne izobrazbe tehnične ali družboslovne smeri

funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v primarnem objektu
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal in opreme v prostorih primarnega objekta
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz primarnega objekta
 • dela v turbinski zgradbi in na zunanjih površinah v času, ko delavec ni razporejen v primarni objekt
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

ČISTILEC OBRATOVALNIH PROSTOROV – TB, 16 zaposlitev

šifra poklica: 9129

zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK

funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v prostorih sekundarnega dela
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v prostorih sekundarnega dela
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz prostorov sekundarnega dela
 • čiščenje cistern, stolpov, kondenzatorjev, opreme in ostalega inventarja
 • po potrebi košnja zelenih površin s kosilnicami
 • čiščenje brežin jezu
 • v zimskem času čiščenje in odvoz snega
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Zaposlili bomo 77 novih sodelavcev. K sodelovanju vabimo vse zainteresirane iskalce zaposlitve, kakor tudi tiste, ki so v preteklosti že sodelovali na remontnih delih v Nuklearni elektrarni Krško in imajo opravljena varnostna preverjanja.

Prijavite se lahko na elektronski naslov: kostak@kostak.si ali pa pošljete vlogo na sedež podjetja: Kostak, d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško.

Za vse informacije, ki se nanašajo na postopek zaposlitve, lahko pokličete na telefonsko številko (07) 48 17 204 ali (07) 87 00 405. Lahko pa pošljete tudi elektronsko sporočilo na renata.resnik@kostak.si ali martina.kukovicic@kostak.si.

Če potrebujete informacije glede delovnih opravil, razporeditve delovnega časa in same organizacije dela, lahko pokličete na telefonsko številko (07) 48 02 607 ali pošljete elektronsko sporočilo na robert.umek@kostak.si ali joze.zobec@kostak.si.

OGLASNO SPOROČILO

kostak krško
oglasna novica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja