Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
04.09.2023
08:51
Prvi šolski dan na SIC Brežice
Foto: M. Galič
V petek, 1. septembra 2023, so na Strokovno izobraževalnem centru Brežice v prve letnike svojih programov sprejeli rekordno število novincev, in sicer skoraj 130.

Prvi šolski dan na SIC Brežice z rekordnim številom novincev

BREŽICE Šola se tako krepi tako po številu programov kot po številu dijakov in novih profesorjev, pa tudi po materialni plati, saj je vsako leto sodobnejša. Trenutno je na šoli okoli 390 dijakov, se pa to število še veča, saj še marsikdo poskuša priti na SIC Brežice.

Prvi dan je vse novince pred šolo sprejela ravnateljica dr. Mojca Tomažin in jih nagovorila na aktualno temo smotrne uporabe umetne inteligence ter jih pozvala k čim večji samostojnosti in prevzemanju odgovornosti zase. »Probleme rešujemo pri sebi in v krogu sošolcev,« je rekla, »potem pa lahko vključimo razrednika, svetovalno službo in po potrebi tudi ravnateljico.« Pozvala jih je k dobremu delu, uspešnemu učenju in jih potem prepustila novim razrednikom, da jih popeljejo v njihove matične učilnice. Dijake 1. Ae (ekonomski tehnik) je sprejel Drago Žerjav, dijake 1. At (trgovec) Blaž Milar, dijake 1. Av (predšolska vzgoja) Mileva Kralj Buzeti, dijake 1. Az (zdravstvena nega) Miha Žarn in dijake 1. Ap (ekonomski tehnik PTI) Patricija Rudolf.

Fotogalerija (Foto: M. Galič): 

Slika 1: Sprejem prvošolcev na SIC Brežice s strani novih razrednikov in ravnateljice dr. Mojce Tomažin Najprej so vsi dijaki imeli dve uvodni uri z razredniki, potem pa še dve uri pouka. Vsem novim in starim dijakom želimo uspešno in lepo novo šolsko leto. Naj dobijo veliko znanja, dobrih prijateljev in novih lepih spominov na svoje srednješolsko izobraževanje.

Za SIC Brežice M. Galič

brežice
šole v posavju
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja