Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
20.03.2024
07:30
Foto: ePosavje.com
Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami pri Občinskem svetu Mestne občine Krško je podaljšala razpis za podelitev priznanj Mestne občine Krško za leto 2024.

Rok za oddajo predlogov je petek, 29. marec 2024

Občinski svet Mestne občine Krško podeljuje naslednja občinska priznanja: naziv častni občan MO Krško, veliki znak, znak, priznanje in jubilejno priznanje Mestne občine Krško.

Predloge za priznanja lahko dajo župan, občinski svet, krajevne skupnosti, mestne četrti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter druge organizacije in skupnosti. Pri tem velja opozoriti, da predlagatelji ne morejo predlagati sami sebe za priznanje.

Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz katerih bo razviden širši pomen in prispevek za družbeni in gospodarski razvoj celotne občine in ne zgolj enega od njenih delov.
Več informacij o razpisu za podelitev občinskih priznanj lahko najdete na spletni strani.

Svoje predloge pošljite na naslov: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Občinski svet - Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami in v obliki Word dokumenta po elektronski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 29. marca 2024.

mestna občina Krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja