Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
24.09.2020
11:16
Kerinov Grm, romska problematika
Foto: arhiv ePosavje
V začetku meseca je v Krškem potekala tretja seja Komisije za integracijo romske skupnosti, na kateri so obravnavali varnostne, socialne in integrativne razmere na našem območju.

Največ poudarka zaenkrat kadrovskim okrepitvam

KRŠKO Kot so nam povedali sogovorniki, se je kmalu zatem začelo premikati v smeri reševanja nekaterih perečih vprašanj. Največ poudarka zaenkrat namenjajo kadrovskim okrepitvam na policiji in centru za socialno delo.

"To je bil pravi trenutek za sejo v Krškem"

"Že takrat smo vedeli, da moramo nadaljevati s pogovori in da je bil to pravi trenutek za zasedanje na seji v Krškem," je povedala predsednica komisije Ana Nuša Somrak. "Odzivi so bili takojšnji, se pravi že naslednji dan sva z dr. Olajem stopila v stik na njegovo pobudo, tako da se tudi dnevne pogovarjamo in dopisujemo, ker pomagamo tudi, glede na to, da nismo bili vključeni, z našimi predlogi o rešitvah, se pravi pri dolgoročnih pri spremembi zakonodaje, prejšnji petek je delovna skupina zasedala na državnem nivoju in gradiva, ki so jih pridobili iz lokalnih skupnostih so pregledovali in iz te mase in gmote, bodo poskušali izluščiti to, kar lokalne skupnosti predlagamo oziroma posamezne skupine, katere delamo z Romsko skupnostjo."

V Krško prihaja pomoč policistov

Ana Nuša Somrak: "Ena ekipa naj bi delala samo na tem področju"

Na področju takojšnjih ukrepov pa v Krško prihaja dodatna pomoč s strani policije. "Že v naslednjem tednu, tako da naj bi bila že ena ekipa, ki bi dejansko delala na tem področju, seveda tudi za dobrobit Romov, kajti Romi se bodo morali iz tega področja marsikaj naučiti," še dodaja Somrakova.

Kaj pa na področju dela centrov za socialno delo?

Premika se tudi na področju dela centrov za socialno delo. "Imam informacijo, da je že prejšnji teden na ministrstvu za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti že potekala seja podskupine za reševanje Romske problematike za področje zaposlovanja in socialnih zadev in s strani Centrov za socialno delo, je sodelujoče na tej skupini direktorica regijskega centra iz območja Kočevja in Ribnica in ravno v teh dneh že tudi pripravljamo pisno gradivo glede dodatnih zaposlitev na Centrih za socialno delo," pa je povedala Marina Novak Rabzelj, direktorica Centra za socialno delo Posavje.

Problematika nameščanja romskih otrok v rejniške družine

Direktorji centrov za socialno delo so prejšnji teden imeli tudi sestanek s predstavniki Direktorata za družino pri pristojnem ministrstvu glede problematike nameščanja romskih otrok v rejniške družine, v primerih, kadar se center odloči za odvzem otroka. "Tudi tukaj so prisluhnili našim predlogom, predvsem v tej smeri, da je potrebno rejniške družine dodatno usposobiti za delo z romskimi otroci in morda poiskati na nivoju države ali ustanoviti še kakšen dodatni institut ali obliko namestitve predvsem romskih mladostnikov."

"Srčno upam, da se sedaj res premika"

Te rešitve je treba najprej preučiti z vseh zornih kotov z vidika zakonodaje, dodaja sogovornica. "Tisto kar lahko pa že sami centri naredimo, je v prvi vrsti, da bomo usposabljali naše rejniške družine pa tudi rejniške družine drugod po Sloveniji," še doda Rabzeljeva. "Jaz srčno upam, da se sedaj res premika in da se bo nekaj premaknilo, da bomo lahko skupaj naprej gradili na sožitju in na sobivanju, tako z Romsko skupnostjo, kot z večinskim prebivalstvom," še doda Somrakova.

V začetku meseca sprejeli tri sklepe

Na seji Komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije so v začetku septembra sprejeli tri sklepe. V prvem so zahtevali, da "nemudoma in takoj okrepijo zaposlene na policiji in Centrih za socialno delo." V drugem so zahtevali spremembo zakonodajne plati, v tretjem pa, da "v delovno skupimo vključijo ljudi s terena, ki bodo sodelovali pri spremembi zakonodaje."

(bš)

krško
video
romi

Pridružite se nam

Zadnje novice