Skip to main content
V Posavju 13.9° C Nedelja, 26. september 2021
14.01.2021
14:58
Občina Krško, marec 2020
Foto: ePosavje.com
Občinski svet Občine Krško je konec maja 2020 sprejel odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Krško kot organa za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Krško

Člani so se sestali na prvi seji

KRŠKO Potem ko je Občinski svet Občine Krško konec maja 2020 sprejel odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Krško kot organa za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev dejavnosti gospodarskih javnih služb na območju občine Krško, so se člani tega sveta v sredo, 13. januarja 2021, sestali na prvi seji. Za predsednika so izvolili Zorana Dularja, za podpredsednika pa Filipa Černelča.

Krško, 2021

Varovanje interesov uporabnikov javnih dobrin

Cilje ustanovitve tega sveta je varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, kot so oskrba s pitno vodo, zbiranje in obdelava komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin ter javnih parkirišč, vzdrževanje občinskih javnih cest, upravljanje pokopališč, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, oskrba s plinom, javni potniški promet, upravljanje in vzdrževanje lokalnih namakalnih sistemov in druge. Naloge sveta so predvsem usklajevanje in varovanje interesov uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb, podajanje pobud in predlogov v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb ter zastopanje interesov uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev.

Pet članov

"Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje Občinski svet Občine Krško za mandatno obdobje štirih let, sestavlja pa ga pet članov, in sicer predsednik Zoran Dular, podpredsednik Filip Černelč, Bojana Krhin, Goran Udovč in Gregor Lekše. Na prvi seji so se člani med drugim seznanili z gradivi in sprejetimi sklepi Občinskega sveta," so sporočili z Občine Krško.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja