Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
25.01.2024
10:14
Mestna občina Krško
Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je v sredo s sodelavci na Frlugi gostil predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v mestni občini Krško.

Podboški duhovnik France Novak jih je uvodoma pozdravil v tamkajšnji cerkvi sv. Katarine, župan pa je gostom predstavil delo in naložbe v letu 2023 ter načrte za letošnje leto.

Na področju kulturne dediščine je Mestna občina Krško v lanskem letu za obnove razpisala 40.550 evrov, večinoma za obnovo objektov sakralne dediščine. Na razpis sta se prijavili le dve župniji, in sicer Župnija Krško za konservatorsko restavratorske posege na banderi in nebu v župnijski cerkvi sv. Janeza Evangelista v Krškem, in Župnija Sveti Križ -  Podbočje za restavratorsko konservatorske posege na stranskem oltarju sv. Vida v podružnični cerkvi sv. Katarine na Frlugi. Za letošnje leto je razpis za obnove objektov kulturne dediščine še v teku.

V imenu predstavnikov verskih skupnosti je besedo povzel župnik Župnije Sveti križ - Podbočje France Novak, ki se je županu in občinski upravi Mestne občine Krško zahvalil za posluh, ki ga imajo za ohranitev sakralnih objektov, ter izrazil zadovoljstvo za dobro sodelovanje.

Vir besedilo in fotografije: Mestna občina Krško

mestna občina Krško
janez kerin
župan
verske skupnosti

Pridružite se nam