Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
29.05.2020
13:10
Zvišanje povprečnin - Krško, Brežice, Sevnica
Grafika: ePosavje.com
Za šest odstotkov so se zvišale povprečnine za občine. Po novem bodo občine namesto 589,11 evra na prebivalca prejele 623,96 evra. Kaj višje povprečnine pomenijo za posavske občine? V nadaljevanju:

Trije posavski župani o zvišanju povprečnin

KRŠKO Vlada je sklenila, da bodo občine namesto slabih 590 evrov na prebivalca prejele 623,96 evra, pri čemer bo znesek veljal za celotno leto. Najbrž ni župana oz. občinske oblasti, kjer omenjene odločitve ne bi pozdravili. Župani namreč že vrsto let opozarjajo, da je povprečnina prenizka in ne zagotavlja primernega financiranja občin.

Kaj zvišanje povprečnin pomeni za Občino Krško?

Kaj višje povprečnine pomenijo za posavske občine? Za Občino Krško dvig povprečnine pomeni okoli milijon evrov več na letni ravni. "Ta denar bo seveda prišel še kako prav v tem času, ko imamo določene dodatne stroške s kompenzacijami za posledice pandemije. Če bo to ostalo kot sistemski vir za naprej, bomo imeli več denarja za investicije in pokrivanje vseh tistih stroškov, ki so z leti nastajali. Obveznosti, ki jih je država prenašala na občine, so bile vse večje, sredstev, ki bi to pokrivala, pa ni bilo dovolj," ob tem pove krški župan Miran Stanko.

"Zdaj bomo imeli več denarja za investicije v vseh občinah"

To nesorazmerje med dodeljenimi nalogami in sredstvi se je vse bolj povečevalo, posledično pa so občine vse težje zagotavljale financiranje vseh nalog, ki so jih imele. Stanko dodaja, "da je vse to prišlo na račun investicij. Zdaj bomo imeli več denarja za investicije, ne samo v krški občini, ampak v vseh občinah v Sloveniji."

Brežice, COVID-19

Kaj zvišanje povprečnin pomeni za občino Brežice?

"Zaradi višjih povprečnin dodatnih projektov ne bomo povečevali"

Kako na zvišanje povprečnin gledajo v brežiški občini? Župan Ivan Molan pravi, da "916.000 evrov pomeni več sredstev. To je res pomemben prihodek, katerega nismo pričakovali in kljub temu, da smo imeli milijon evrov predvidene turistične takse, ki je zagotovo ne bo - verjetno niti polovico ne, bo veliki del s tem nadomeščen."

Izpad iz naslova turistične takse bo precejšen

V Brežicah so pričakovali, da bodo razliko višje povprečnine lahko namenili investicijam in projektom.. "Glede na vse, kar se nam dogaja s korono, bomo to povprečnino porabili za realizacijo tega, kar smo si v proračunu zastavili. Jeseni bomo videli, kakšna bo končna finančna situacija in v kolikor nam bo mogoče na kakšne projektu kaj ostalo, lahko s proračunom dodamo dodatne projekte. Zaradi povprečnin dodatnih projektov ne bomo povečevali, realizirali bomo načrte. V nasprotnem primeru zaradi izpada turistične takse in drugih prihodkov proračuna, sprejetega v februarju, ne bi mogli realizirati," še dodaja Molan.

Sevniški občini skoraj 700 tisoč evrov več

Razliko med staro in novo bodo z rebalansom vključili v proračun

Za Občino Sevnica dvig povprečnine prav tako pomeni precej večje prihodke, in sicer za skoraj 700 tisoč evrov na leto. "Hkrati bomo s tem lažje sledili stroškom, ki nastajajo v občinah. Na drugi strani pa moramo upoštevati, da bodo nekateri prihodki, ki se bodo zmanjšali predvsem zaradi zmanjšanja dohodnine in nekaterih gospodarskih aktivnosti, od katerih smo delno odvisni," pa nam je povedal sevniški župan Srečko Ocvirk.

"Koronakriza je prinesla veliko sprememb na odhodkih in prihodkih proračuna"

Ob tem dodaja, da bo Občina Sevnica povprečnino oziroma razliko med dosedanjo in novo v rebalansu tudi vključila v proračun. "Upoštevati moramo, da je koronakriza prinesla veliko sprememb na prihodkih in odhodkih proračuna. Ko bo rebalans predlagan, bo moral upoštevati vsa nova dejstva - ne samo višje povprečnine, ampak tudi druga dejstva, ki jih je prinesla predvsem koronakriza," dodaja župan.

(bš)

video
posavski tednik
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Novice iz Posavja