Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
25.10.2023
08:18
Foto: ePosavje.com
Mestna občina Krško prevzema upravljanje Pokopališča Rožno. "Pokopališča predstavljajo identiteto kraja in prostor umiritve," poudarja župan Srečko Ocvirk

Ureditev pokopališč

Občinski svet je na deveti redni seji občinskega sveta, ki je v Kulturni dvorani Sevnica potekala v ponedeljek, 23. oktobra 2023, spremenil odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti, zgolj v enem delu. Gre za pokopališče Rožno, ki ga v skladu z zakonodajo, v upravljanje in vzdrževanje prevzema Mestna občina Krško oziroma njihov izvajalec te dejavnosti. "Na tak način smo uredili v celoti, v skladu z zakonodajo, urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Hkrati pa je Občina Sevnica v zadnjem obdobju, v zadnjih letih veliko postorila na teh objektih, kajti pokopališča in vežice niso zgolj objekti slovesa. So kulturno-zgodovinski objekti, ki veliko pomenijo vsem," je povedal župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Dodal je še, da je pomembno, da so ti prostori urejeni, saj nosijo svoj del zgodovine, ter da je želja vseh občanov, da so res prijetni in nekako predstavljajo identiteto kraja in prostor umiritve za marsikoga. "In zato sledimo potrebam potrebam celotne družbe," je zaključil župan.

Pokopališče Rožno

Pokopališče Rožno leži na območju mestne občine Krško, na pokopališču pa se izvajajo pokopi pokojnikov iz območja Krajevne skupnosti Blanca (naselja Blanca, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco in del Čanja) ter Krajevne skupnosti Rožno-Presladol, ki je del Mestne občine Krško. S pokopališčem Rožno je do leta 2019 upravljala Krajevna skupnost Blanca.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je pristojna za upravljanje pokopališča in pridobitev razpolagalne pravice občina, kjer nepremičnine oz. pokopališče leži. Mestna občina Krško ima lastninsko pravico na mrliški vežici in zemljiščih ob pokopališču ter je v postopku urejanja oz. dogovora glede razpolagalne pravice na pokopališču. Prenos upravljanja glede na lego pokopališča je usklajen tudi z Mestno občino Krško, ki bo s tem namenom spremenila svoj Odlok o pokopališkem redu v občini Krško ter med pokopališči v upravljanju Mestne občine Krško določila tudi pokopališče Rožno.

sevnica
pokopališče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja