Skip to main content
Petek, 22. september 2023
27.10.2022
08:00
Krožišče, Šmarje
Foto: Občina Sevnica
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so konec prejšnjega tedna objavili odločitev, kdo in za koliko bo gradil krožišče na cesti Boštanj - Planina pred novim nadvozom nad železnico.

Izgradnja krožišča v Šmarju

SEVNICA Poročali smo že, da so 7. junija letos objavili javno naročilo za izgradnjo krožišča na cesti Boštanj - Planina v Šmarju, med nakupovalnim centrom in dvema nadvozoma - med nadvozom nad železniško progo Trebnje - Sevnica in nadvozom nad progo Dobova - Zidani Most. V postopku zbiranja ponudb so prejeli skupno ponudbo družb Rafael d.o.o. Sevnica in Gradnje d.o.o. Boštanj za 1.526.115,23 evrov.

Prvotna ponudba je bila previsoka

V začetku septembra so sporočili, da so prispelo ponudbo zavrnili, "ker je ponudbena cena bistveno presega višino zagotovljenih sredstev, ki je enaka ocenjeni vrednosti predmetnega naročila." Nato so sledila pogajanja, zdaj pa so objavili odločitev. In?

In potem so se spogajali

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pravijo, "da so po pregledu prispele ponudbe in dopolnitvi ponudbe s strani ponudnika ugotovili, da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in je v predmetnem postopku javnega naročila predložil ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja. Ponudbena vrednost prispele ponudbe je bistveno presegala ocenjeno vrednost naročila in zagotovljena sredstva naročnika. Iz tega razloga je bila ponudba ocenjena kot nedopustna." Ob tem nadaljujejo, da je ponudnik predložil ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja in ker niso obstajali razlogi za izključitev, so se odločili in po izteku prvnomočnosti odločitve v predmetnem javnem naročilu izpeljali konkurenčni postopek s pogajanji.

Novo krožišče v Sevnici

1,4 milijona evrov z DDV vred

240 dni za dokončanje del

Kakor je razvidno iz odločitve, bodo javno naročilo za izgradnjo krožišča na priključku za Poslovno cono Sevnica oddali za vrednost 1.400.000 evrov z DDV. Po končanih pogajanjih in uvedbi v delo bodo morali izbrani izvajalci začeti z deli, dokočanje je po predvidenem terminskem načrtu izvajanja del 240 dni od uvedbe v delo.

sevnica
ceste

Pridružite se nam