Skip to main content
V Posavju 5.1° C Sreda, 7. december 2022
07.06.2022
18:39
Krožišče, Sevnica
Grafika: PISO
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so objavili javno naročilo za izgradnjo krožišča pred nadvozom čez železniško progo v Šmarju v Sevnici, pri odcepu za Poslovno cono Sevnica.

Krožišče pri nadvozu čez železniško progo v Šmarju

LJUBLJANA Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so v torek objavili javno naročilo z naslovom "Krožno križišče na R2-424/1166 Boštanj - Planina na priključku za PC Sevnica", s katerim iščejo ponudbe za izgradnjo krožišča v Šmarju v Sevnici, med mostom čez Savo in nadvozom čez železniško progo Zidani Most Dobova ter v neposredni bližini novega nadvoza nad trebanjsko železniško progo.

Od krožišča do nadvožnjaka

V sklopu javnega naročila bodo uredili cesto med krožiščem pri Lidlu in novim "nadvožnjakom" v Šmarju nad železniško progo, hkrati pa bodo v zdaj nevarnem križišču proti Poslovni coni Sevnica postavili krožišče. Ponudbe gradbincev za izvedbo del pričakujejo do 6. julija.

Podpis pogodbe, rondo Šmarje

240 dni za dokončanje del

Kot lahko razberemo iz razpisne dokumentacije, bo moral izbrani izvajalec z deli začeti najkasneje v desetih dneh po uvedbi v delo - dokončati jih bo moral v skladu terminskim planom izvajanja del, v 240 dneh od uvedbe v delo.

Celovito urejanje območja železniške postaje v Sevnici

Na Občini Sevnica pravijo, da poleg izgradnje nadvoza čez trebanjsko železniško progo koncept celovitega urejanja območja železniške postaje v Sevnici obravnava še načrtovane preureditve železniške postaje. V tej preureditvi je zapisana nova tirna shema in ukinitev nekaterih tirov, izgradnja podvoza, ki bi omogočil ukinitev nivojskega prehoda pri Stillesu, podhod za pešce, ki bi železniško postajo povezal s peroni in s Savsko cesto, pa tudi dodatne parkirne površine in druge posodobitve širšega območja železniške postaje.

sevnica
ceste

Pridružite se nam