Skip to main content
V Posavju 6° C Ponedeljek, 5. december 2022
05.04.2019
12:09
Foto: arhiv ZPTM Brežice
Občina Brežice je kot turistična destinacija na podlagi pristopnega dela pridobila ocene v okviru
Zelene sheme slovenskega turizma in za destinacije prejela srebrn znak Slovenia Green.

Srebrni znak Slovenia Green

Slovenska turistična organizacija je zeleno (tj. trajnostno) usmeritev opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše dežele in njene turistične ponudbe. Župan občine Brežice Ivan Molan je v Posavskem muzeju Brežice 13. junija 2018 podpisal Zeleno politiko slovenskega turizma in na takšen način zavezal občino k spoštovanju trajnostnih načel destinacije. Na mednarodni dan biotske raznovrstnosti, 22. maja 2019, bo v Rogaški Slatini destinacija tudi uradno prejela plaketo Slovenia Green.

Prijavitelj in koordinator vseh potrebnih aktivnosti v občini Brežice je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice oziroma zeleni koordinator in člani zelene ekipe.

Sedem področij Občina Brežice je v sklopu pridobivanja znaka Slovenia Green po Zeleni shemi slovenskega turizma obravnavala sedem področij (geografske podatke, naravo in pokrajino, okolje in podnebje, kulturo in tradicijo, družbeno klimo in poslovanje turističnih podjetij) ter presojala 117 vsebinskih vprašanj in več kot 105 kazalnikov, ki so mednarodno uveljavljeni in sistematično analizirajo sedem osnovnih tematskih vsebinskih sklopov.

Občina Brežice je turistična občina z razvojnim potencialom, saj naša ohranjena narava ponuja veliko možnosti za trajnostni razvoj. Naj bo srebrni znak Slovenia Green tudi spodbuda lokalnim ponudnikom, da se zavejo naravnih danosti, ki pa jih je potrebno promovirati in tržiti.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, o srebrnem znaku Slovenia Green

48 destinacij v Sloveniji V Sloveniji je danes 48 destinacij, 25 ponudnikov nastanitev, štirje naravni parki in dve turistični agenciji, ki prisegajo na zeleno strategijo in se ponašajo z znakom Slovenia Green.

Trajnostni turizem

Občina Brežice se je tako pridružila destinacijam, ki zaradi svojega odnosa do okolja, ohranjene narave in ekonomičnosti predstavljajo, kar se prepoznava kot pojem trajnosti. Predpogoj trajnostnega turizma predstavlja spoštovanje kulturnih vrednot v družbi, ki je okoljevarstveno naravnana in hkrati razvija trajnostne gospodarske dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj vseh deležnikov, so socialno pravične in obenem optimizirajo ekonomski učinek.

Brežice so turistična občina z razvojnim potencialom

Župan občine Brežice Ivan Molan o srebrnem znaku Slovenia Green pravi, "da je občina Brežice je turistična občina z razvojnim potencialom, saj naša ohranjena narava ponuja veliko možnosti za trajnostni razvoj. Naj bo srebrni znak Slovenia Green tudi spodbuda lokalnim ponudnikom, da se zavejo naravnih danosti, ki pa jih je potrebno promovirati in tržiti. Hkrati je srebrni znak zaveza občine, da bomo tudi v prihodnje pri razvoju in umeščanju projektov spoštovali naravo in jo ohranjali."

(ZPTM Brežice, bš, eP)

brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja