Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
29.07.2020
08:17
Ureditve cest v občini Sevnica
Grafika: ePosavje.com
V občini Sevnica so se v poletnem času lotili obnove nekaterih cestnih odsekov. V Boštanju izvajajo gradbena dela na občinski cesti Boštanj-Grahovica, dela potekajo tudi na odseku Metni vrh-Drožanje.

V sevniški občini v tem času številne obnove cest

Rekonstrukcijska dela na cesti v Lončarjevem Dolu

V naselju Lončarjev Dol se izvajajo rekonstrukcijska dela na občinski lokalni cesti na odseku Spodnje Vranje-Lončarjev Dol. Dela so že skoraj zaključena. "Gre za skoraj 100 tisoč evrov težak projekt, kjer se zelo ozko območje v Lončarjevem Dolu ureja s pločnikom in javno razsvetljavo, sicer zgolj na delu potrebne prenove," nam je povedal župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Del prenove je namreč vezan na ureditev potoka oz. ureditev poplavne varnosti. "Za to so že pripravljeni dokumenti, vendar moramo doseči soglasje oziroma sofinanciranje Direkcije Republike Slovenije za vode za ureditev potoka, tako kot je to pripravljeno na Sevnični pri Šmarju."

V naslednjih letih ureditev Lončarjevega Dola

Ti dogovori so že stekli. Sevniški župan upa, da bodo v prihodnjih mesecih uskladili nadaljnje korake in v naslednjih letih nadaljevali z ureditvijo Lončarjevega Dola. "Gre za zelo prometno lokalno cestno mrežo, kajti v Lončarjevem Dolu se nekako napajajo tri smeri – smer Podvrha, Žigrskega Vrha in Žurkovega Dola – do tega križišča je promet precej gost. Verjamem, da bo ureditev bistveno izboljšala prometno varnost v tem delu."

Izboljšanje prometne varnosti v Boštanju

Gradbena dela na odseku Boštanj-Grahovica

V Boštanju se izvajajo gradbena dela na občinski cesti Boštanj-Grahovica v skupni dolžini 230 metrov. V sklopu naložbe se ureja tudi priključek lokalne ceste Boštanj-Vrh pri Boštanju v dolžini 60 metrov. "Na boštanjskem odseku lokalne ceste proti Grahovici je bila v preteklih letih sanirana brežina, pripravljena razširitev, na delu ceste, ki pa je pravzaprav še v Boštanju – od gostilne naprej proti križišču, ki gre proti Vrhu, Grahovici in pokopališču – ni bilo pločnika, javne razsvetljave, vozišče ni bilo dovolj široko in pregledno, prav tako nepregledno je bilo križišče ceste proti Vrhu."

Razširitev ceste in izgradnja pločnika

Razširitev vključuje izgradnjo hodnika za pešce, ureditev meteorne kanalizacije ter izgradnjo javne razsvetljave, dodaja Ocvirk. "To bo bistveno izboljšalo prometno varnost v samem Boštanju, s kontinuiranim, povezanim pločnikom bo bolje poskrbljeno za pešce, kar bo bistveno pripomoglo tudi k varnejši poti v šolo za otroke iz tistega dela Boštanja." Zaključek gradbenih del je predviden v mesecu septembru.

Obnova kanalizacije v Dolenjem Boštanju

"V Dolenjem Boštanju se pričenja tudi obnova kanalizacije. Te kanalizacije so bile zgrajene hkrati z ureditvijo tega dela, to je približno petdeset let nazaj in prenove so nujne. Sedaj se te pričenjajo, hkrati pa bo v teh treh ulicah v Dolenjem Boštanju potrebno pogledati tudi ostale komunalne vode in doreči, kaj je potrebno postoriti."

Rekonstrukcija najbolj poškodovanega dela ceste Sevnica - Drožanje - Metni Vrh

V tem mesecu se je pričela izvajati tudi rekonstrukcija najbolj poškodovanega dela lokalne ceste Sevnica-Drožanje-Metni Vrh, in sicer na odseku od odcepa Ostrešje do odcepa Prešna Loka, v skupni dolžini 560 metrov. "Tudi Metni Vrh - Drožanje je lokalna cesta, ki je potrebna prenove. Lokalnih cest, ki so potrebne prenove, je veliko, te ceste so bile namreč zgrajene pred 30, 40 leti in jih je potrebno preplastiti, urediti brežine, odvodnjo. V letošnjem letu bomo prenovili velik odsek lokalne ceste Metni Vrh-Drožanje, v prihodnjih letih pa bo z obnovo treba še nadaljevati, a vendar bomo najslabši del kmalu kvalitetno prenovili, da bo nudil varnejšo in prijetnejšo vožnjo." Zaključek gradbenih del je tudi na tem odseku predviden septembra, sklene Ocvirk.

(eP)

sevnica
ceste
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja