Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
10.02.2024
07:20
Foto: Doroteja Jazbec
Na 18. Kongresu Gasilske zveze Slovenije v Žalcu je Jasmina Vidmar znova izvoljena za predsednico Sveta članic, potrjene smernice za delo 2023-2028.

Prva seja Sveta članic, na kateri so bile navzoče vse predstavnice regij

Po tem, ko je bila na 18. Kongresu Gasilske zveze Slovenije (GZS) v Žalcu za predsednico Sveta članic pri GZS izvoljena Jasmina Vidmar, ki je od leta 2021 vodila tudi niti delovanja omenjenega Sveta v prejšnjem mandatu 2018-2023, ji je bila znova zaupana vloga vodilne na čelu slovenskih gasilk.

Ker je bilo leto 2023 za gasilce volilno na vseh ravneh, so se tudi na regijah marsikje zgodile spremembe in približno polovici regijskim predsednicam komisij za članice je bil mandat na funkciji podaljšan, za približno polovico pa je vključenost v Svet članic pri GZS novost.
V ponedeljek, 5. februarja, je na sedežu Gasilske zveze Slovenije potekala prva seja Sveta članic, na kateri smo bile navzoče vse predstavnice regij.

V mandatu 2023-2028 ta organ sestavljamo

 • Manca Ahačič (Gorenjska regija.),
 • Melita Blatnik (Dolenjska regija),
 • Alenka Božič (Notranjska regija),
 • Neža Čop (RegijaLjubljana I) – zaradi odsotnosti jo je nadomeščala Ema Lenarčič) ,
 • Brigita Čufar (Pomurska regija),
 • Doroteja Jazbec (Celjska regija),
 • Renata Kambič (Belokranjska regija),
 • Katarina Kenda Maver (Severnoprimorska regija),
 • Tjaša Klun (Obalnokraška regija),
 • Vesna Kozole (Posavska regija),
 • Romana Marinič (RegijaLjubljana II),
 • Marica Mlakar (Podravska regija),
 • Marjana Močilar (Zasavska regija),
 • Tatjana Plaskan (Savinjsko-šaleška regija),
 • Ivanka Plešivčnik (Koroška regija),
 • Anja Šink (Regija Ljubljana III) in
 • Pia Velec (Mariborska regija)

V razvojni in statisatični regiji Posavje se nahajajo gasilske zveze:

 • GZ Brežice (vključenih 31 PGD-jev in eno PIGD znotraj občine Brežice)
 • GZ Krško (vključenih 23 PGD-jev in 2 PIGD znotraj mestne občine Krško ter 2 PGD-ja občine Kostanjevica na Krki)
 • GZ Šmarje pri Jelšah (vključeno PGD Bistrica ob Sotli, ki je edino v občini Bistrica ob Sotli ter obenem eno izmed 24 PGD-jev, ki se v šmarski gasilski zvezi razpostirajo v šestih različnih občinah)
 • GZ Sevnica (vključenih 15 PGD-jev znotraj občine Sevnica)
 • GZ Radeče (vključeni 4 PGD-ji znotraj občine Radeče)

s tem, da Vesna Kozole vodi gasilsko posavsko regijo (GZ Brežice, GZ Krško, GZ Sevnica) z vidika komisije za članice, Doroteja Jazbec pa gasilsko celjsko regijo (po okrilje te spadajo poleg GZ Radeče in GZ Šmarje pri Jelšah  še GZ Celje, GZ Slovenske Konjice, GZ Šentjur, GZ Vojnik-Dobrna in GZ Zreče-Vitanje).

Fotogalerija (Foto: Doroteja Jazbec):

Kozole in Jazbec sva sooblikovali Svet članic pri GZS že v mandatu 2018-2023 in ga obe nadaljujeva tudi v aktualnem mandatnem obdobju (2023-2028). Na seji je bil v uvodnem delu prisoten tudi predsednik GZS Janko Cerkvenik ter njegov podpredsednik Martin Lužar, ki bo kot njegova desna roka spremljal področje dela Sveta članic.

Potrdile smo smernice za izvedbo aktivnosti v mandatnem obdobju 2023-2028 in sprejele plan dela za leto 2024. Za namestnico predsednice Sveta članic smo potrdile Tatjano Plaskan, kot predstavnico gasilk v CTIF – Komisiji za ženske v gasilskih in reševalnih službah pa potrdile Brigito Čufar.

Seznanile smo se še z že potekajočimi in s prihajajočimi aktivnostmi članic po regijah, zastavile datumske okvirje večjih dogodkov in prvo sejo zaključile polne delovne vneme za dogodke, ki se obetajo (posvete, izobraževanja, usposabljanja, srečanja).

Zapisala Doroteja Jazbec

gasilci

Pridružite se nam

Zadnje novice