Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
28.02.2024
11:01
Mestna občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk za letošnje leto. Na voljo je skupno osem tisoč evrov, 30 evrov na posamezno mačko.

Osem tisoč evrov za sterilizacijo mačk

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk s stalnim ali z začasnim prebivališčem na območju mestne občine Krško, ki imajo v lasti do deset odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno v obdobju od 1. januarja 2024 dalje do porabe sredstev. K vlogi za sofinanciranje morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku.

Vlogo za dodelitev sredstev s prilogami lastniki izpolnijo v elektronski obliki, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško in oddajo v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom. Če vlagatelj nima kvalificiranega elektronskega potrdila, vlogo izpolni, natisne, podpiše fizično in pošlje po klasični poti na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Vir: Mestna občina Krško

mestna občina Krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja