Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
23.09.2023
07:00
Krajani Žadovinka naslovili zahtevek za sklic zbora občanov na Mestno občino Krško. Na agendi so sprememba mej med naselji, izboljšanje informiranja in možnost za predloge krajanov.

Krajani naselja Žadovinek so na Mestno občino Krško naslovili zahtevek za sklic zbora občanov. Predlagajo nslednji dnevni red:

  1. Sprememba meje med naselji Krško, Leskovec pri Krškem in Žadovinek.
  2. Izboljšanje informiranja krajanov.
  3. Možnost za predloge in vprašanja občinski upravi.

Sprememba meja

Krajani predlagajo spremembo meje med naselji z namenom učinkovitejše izvajanja lokalne samouprave. Dva predloga za novo mejo so bila podana in zahteva po spremembi bo predložena občinskemu svetu Mestne občine Krško.

Informiranje Krajanov

Poudarjeno je bilo pomanjkljivo informiranje krajanov o zadevah v pristojnosti krajevne skupnosti. Pričakuje se, da bo občinska uprava izboljšala načine obveščanja.

Predlogi in Vprašanja

Zbor občanov bo tudi priložnost za krajane, da podajo svoje predloge in zastavijo vprašanja občinski upravi.


Zahtevek zaključujejo z mnenjem, da je sklic pomemben korak naprej k bolj učinkoviti in vključujoči lokalni samoupravi.

žadovinek
Žadovinek
mestna občina Krško
mestna četrt krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja