Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
14.08.2019
07:30
Grafika: ePosavje
V Sloveniji je v letu 2016 v povprečju nastalo 478 kg odpadkov na prebivalca. Povprečno gospodinjstvo s štirimi družinskimi člani letno zbere kar 1900 kilogramov vseh vrst odpadkov – skoraj dve toni.

Leta 2017 je vsak pridelal povprečno 478 kilogramov odpadkov

Ob tolikšnih količinah je odgovorno ravnanje z odpadki ključnega pomena, da lahko živimo v relativno čistem okolju. V prizadevanjih za dosego krožnega gospodarstva, v okviru katerega se odpadki ponovno uporabijo ali reciklirajo, je ključnega pomena sistem ločenega zbiranja odpadkov tako v gospodinjstvih kot tudi v zbiralnicah – ekoloških otokih in v zbirnih centrih.

Zakaj ločevati odpadke?

Z ločenim zbiranjem odpadkov lahko že ob nastanku odpadku omogočimo ponovno uporabo. Embalaža izdelka bo morda končala na odlagališču, kjer bo še vrsto let onesnaževala okolje, če je ne bomo pravilno odložili v posodo za embalažo. Ob pravilnem ravnanju pa bo embalaža ponovno uporabna kot surovina za nastanek novih izdelkov in ne bo breme za naravo.

Vsak lahko prispeva k čistejšemu okolju

Bodimo torej pozorni, kateri odpadki nastajajo v naših domovih, in jih ustrezno razvrščajmo. Ločeno zbiranje odpadkov nam omogoča, da se v gospodinjstvih količine mešanih komunalnih odpadkov zmanjšujejo, povečujejo pa se količine ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih in tako so se spremenili tudi urniki odvozov odpadkov – povečal se je odvoz z ekoloških otokov, kjer zberejo čedalje več ločeno zbranih odpadkov, in zmanjšal odvoz iz gospodinjstev, kjer je odloženih odpadkov vse manj. Z ločevanjem odpadkov ter odlaganjem v zbiralnicah in zbirnih centrih lahko vsak občan prispeva k čistejšemu okolju.

Vsak lahko prispeva k čistejšemu okolju

Bodimo torej pozorni, kateri odpadki nastajajo v naših domovih, in jih ustrezno razvrščajmo. Ločeno zbiranje odpadkov nam omogoča, da se v gospodinjstvih količine mešanih komunalnih odpadkov zmanjšujejo, povečujejo pa se količine ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih in tako so se spremenili tudi urniki odvozov odpadkov – povečal se je odvoz z ekoloških otokov, kjer zberejo čedalje več ločeno zbranih odpadkov, in zmanjšal odvoz iz gospodinjstev, kjer je odloženih odpadkov vse manj. Z ločevanjem odpadkov ter odlaganjem v zbiralnicah in zbirnih centrih lahko vsak občan prispeva k čistejšemu okolju.

(Kostak d.d., Komunala Sevnica, bš, eP)

vsak en korak
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam