Skip to main content
V Posavju -0.5° C Petek, 27. januar 2023
04.04.2019
09:24
Foto: Anton Hruševar
V soboto so se člani Turističnega društva Lovrenc Raka zbrali v zidanici Vinska Pravljica Kralj, kjer so tako kot ostala društva do sedaj, izvedli svoj redni letni zbor članov.

Zbor članov Po pozdravu predsednika Turističnega društva Lovrenc Raka Alojza Kerina in izvolitvi organov zbora so sledila poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in verifikacijske komisije za leto 2018. Kot je dejal predsednik društva, so v lanskem letu začeli z izborom in čiščenjem raške čebule za kasnejšo setev sadik, ob kulturnem prazniku so v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Raka, z gasilskim društvom in društvom upokojencev izvedli čistilno akcijo, sodelovali pa so tudi pri izdelavi nove strategije turizma v občini Krško.

Cavsar V lanskem letu so izvedli tudi ročno košnjo Cavsarja, srečanje starodobnikov,vsako leto pa sodelujejo tudi z kmetijskim inštitutom Ljubljana predvsem zaradi pridobitev semenic raške čebule. V preteklem letu so sodelovali na Petrovem sejmu v Brestanici, vsem proizvajalcem nove strategije razvoja občinskega turizma (cerkev, cvičkov hram, grad, lončarstvo Kržan) so izvedli prikaz turističnih znamenitosti na Raki in v nadaljevanju so sprejeli plan za 2019 in naprej, kjer je eden izmed največjih in dolgotrajnih projektov poleg obnovitve spremembe rondoja (na Smedniku) pridelava avtohtone raške čebule, nadaljevanje tega pa je tudi priprava pravilnika o pogojih delovanja v okviru blagovne znamke »Najboljše iz Rake«.

Popestritev s plesom in skečem Zbora članov so se udeležili predsednik krajevne skupnosti Primož Šribar, predstavnica društva upokojencev Fanika Metelko, društva vinogradnikov Alojz Šiško, predstavnik prostovoljnih gasilcev Edi Kerin in predstavnica Aktiva kmečkih žena Mici Vrhovšek, celoten zbor pa so s plesno točko popestrili člani Kulturnega društva Raka in s skečem člani Kulturnega društva s Studenca.

Anton Hruševar

krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Poglejte tudi