Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
17.02.2023
21:10
Vodno zajetje Dobrova
Foto: Kostak, d. d.
Znani so rezultati analize vode ob izrednem dogodku na vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica, o katerem smo na naših straneh poročali 5. februarja letos.

Rezultati analize pitne vode po izrednem dogodku na zajetju Dobrova

KRŠKO Iz družbe Kostak, d. d., so sporočili, da so prejeli rezultate analize vode ob izrednem dogodku na vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica po izrednem dogodku 5. februarja, ko so na omenjenem območju z več kot 4000 uporabniki izdali ukrep prepovedi uporabe pitne vode za pitje in prehrambene namene. 

"Z analizo vzorca vode niso zaznali snovi (...)"

Po opravljenih analizah pitne vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano z analizo vzorca vode niso zaznali snovi, ki bi lahko vplivale na spremenjene senzorične lastnosti pitne vode. "Analize tako niso razjasnile izvora onesnaženja, zato je tudi odkrivanje vzroka onesnaženja vode težje, saj je napajalno zaledje vodnega vira Dobrova veliko in predstavlja zelo ranljivo območje," pravijo v sporočilu.

Rezultati analize vode ob izrednem dogodku na vodovodnem sistemu Senovo-Brestanica

senovo
brestanica
pitna voda
obvestila

Pridružite se nam

Novice iz Posavja