Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
06.02.2020
11:55
Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
Foto: arhiv ePosavje.com
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta.

Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora

KRŠKO Kot pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, "se uredba preminja zaradi zagotavljanja dolgoročne finančne vzdržnosti delovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Osnova za nadomestilo zaradi omejene rabe prostora se bo revalorizirala z letno stopnjo inflacije v državah članicah Evropske unije samo kot razlika inflacije, ki presega 1,5% stopnjo inflacije v državah članicah Evropske unije (npr. 0,3% pri letni stopnji 1,8%)."

Povečanje osnove

"Kadar bo letna stopnja inflacije 1,5% ali manj, se osnova za nadomestilo ne bo revalorizirala. Nadomestilo, kije bila za leto 2014 določena v višini 5.791.400 evrov se poveča na 6.053.000 evrov, s čimer se upoštevajo tudi letne stopnje inflacije v letih od 2015 do 2019," dodajajo v sporočilu.

"Status jedrskih objektov se v tej uredbi natančneje določi"

In kot še pravijo, "je osnova 6.053.000 evrov je usklajena z Agencijo za radioaktivne odpadke, ki sodeluje pri pripravi novelacij Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško in z Občino Krško, ki je največji prejemnik nadomestila. Status jedrskih objektov se v povezavi z določitvijo višine nadomestilo zaradi omejene rabe prostora v tej uredbi natančneje določi."

(bš)

krško
nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja