Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
29.06.2023
08:48
Grafika: ePosavje
Družbi Elektro Ljubljana, d. d. in GEN energija, d. o. o. sta sklenili poravnavo, s katero sporazumno in v obojestransko korist razrešujeta vsa odprta sporna medsebojna razmerja glede deleža EL v GEN.

Obeta se učinkovitejši zeleni prehod elektroenergetskega sistema

Sporazumna poravnava bo osnova za vpis družbe GEN energija, d. o. o. kot imetnika dosedanjega 25-odstotnega deleža Elektra Ljubljana, d. d. na deležu v družbi GEN-EL d. o. o.
Družbi sta se s poravnavo zavezali, da bosta z umikom zaključili vse odprte sodne postopke, vezane na navedeni poslovni delež v družbi GEN-EL. Dosežen je bil dogovor za poravnavo pri vrednosti 17,8 milijona evrov. S poravnavo v obojestransko korist se družbi še izdatneje osredotočata k njunemu temeljnemu poslanstvu in osnovnim dejavnostim, kot gradnikoma uspešne izvedbe zelenega prehoda slovenskega elektroenergetskega sistema.

elektrika
gen energija
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja