Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
14.12.2022
16:40
Družbe skupine Kostak z naprednimi certifikati Družbeno odgovornega delodajalca
Foto: arhiv Kostak, d. d.
Družbe skupine Kostak so v petek, 9. decembra, prejele napredne certifikate Družbeno odgovornega delodajalca (DOD)

Napredni certifikati Družbeno odgovornega delodajalca

V Ljubljani so v petek, 9. decembra, podelili certifikate Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovornega delodajalca. V mesecu oktobru je revizor iz Ekvilib Inštituta, ki upravlja s omenjenimi certifikati, preveril izvajanje aktivnosti na področjih certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) in ugotovil, da v družbah skupine Kostak izbrane ukrepe izvajajo korektno in skladno z načrti. Kot so še zapisali v sporočilu, imajo v družbah skupine Kostak "vzorno urejeno dokumentacijo na področju upravljanja projekta DOD. Revizor je prepoznal našo vlogo in prispevke ter pohvalil odgovoren odnos do skupnosti, okolja in zaposlenih. Ugotovitve revizorja je prepoznal in potrdil tudi revizorski svet, ki je tako v novembru izdal sklepe o pridobitvi naprednega krovnega certifikata za družbe skupine Kostak."

Fotogalerija (Foto: Kostak, d. d.):

Družbeno odgovoren delodajalec (DOD)

Certifikat DOD pokriva štiri področja certificiranja. Z ukrepi za lažje usklajevanje zasebnega in družinskega življenja, za medgeneracijsko sodelovanje in z ukrepi za varnost ter zdravje na delovnem mestu omogočajo zaposlenim dobre delovne pogoje in ugodno počutje na delovnem mestu ter imajo spodbuden učinek na zmanjšanje bolniških odsotnosti.

Z ozaveščanjem in informiranjem zaposlenih krepijo zaupanje in sodelovanje med vsemi generacijami ter med zaposlenimi in organizacijo. "Zaposlene bogatimo z dodatnimi znanji in jim omogočamo osebno rast in razvoj. Prav tako z ukrepi na področju organizacijskega upravljanja z okoljem in v sodelovanju z ostalimi deležniki skrbimo za trajnostno in odgovorno delovanje, razvijamo skrb za naše okolje in vlagamo v projekte, ki imajo vrednost za skupnost," pravijo v sporočilu.

"Pridobitev naprednega certifikata je priznanje in potrditev"

Kot pravijo, "je pridobitev naprednega certifikata DOD potrditev in priznanje, da smo uvrščeni med tiste delodajalce, ki cenijo dostojanstvo in vrednote zaposlenih, povečujemo ugled vseh družb v skupini Kostak in dodajamo svoj prispevek k večji družbeno odgovorni vlogi, blaginji, trajnostnemu razvoju in čistejšemu okolju. Ob tej priložnosti pa se zahvaljujemo vsem sodelavkam in sodelavcem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k prejemu certifikata, vodstvom družb skupine Kostak pa za zaupanje in vso podporo."

kostak krško
krško

Pridružite se nam