Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
15.06.2023
12:48
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
Nuklearna elektrarna Krško je v mesecu maju proizvedla 542.362 MWh bruto električne energije, nekaj več od načrtov.

Maja proizvedli več od načrtov

Nuklearna elektrarna Krško je v maju proizvedla 542.362 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516.499,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,29 % večja od načrtovane (515.000 MWh), faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten.

Nuklearna elektrarna Krško je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Segrevanje reke Save

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v maju segrevala povprečno za 1,4°C in največ za 2,2°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 0,28 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 1,68 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,00031 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0033 % letne omejitve.

8,7 m3 novih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,49 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 8,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

nuklearna elektrarna krško
energetika
krško

Pridružite se nam