Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
31.03.2024
08:00
Foto: SŽ
"Železniška postaja v Sevnici je potrebna prenove zaradi varnostnih in drugih ukrepov," je povedal župan občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Projekt načrtuje Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije. "Občina Sevnica pa kot zainteresirana aktivno sodeluje v tistih delih, kjer nekako potrebujemo naše posodobitve. Občina Sevnica že pred leti izdelala idejno zasnovo za ureditev celotnega območja železniške postaje s podhodi, podvozom, nadvozi z namenom, da postane železniška postaja nek kompleksn prostor povezovanja prometa različnih nivojov, različnih hitrosti, tako železniškega kot javnega potniškega prometa s parkiriščem za osebna vozila in tudi kolesarnica. Z novo oz. prenovljeno železniško postaji in okolico bi to območje postalo stičišče vseh oblik prometa potnikov v Sevnici," je dodal sevniški župan Ocvirk..

Varnejši dostop do peronov

Za izven nivojski dostop do peronov je predvidena izgradnja podhoda pod vsemi postajnimi tiri, ki bo prilagojen tudi za osebe z oviranostmi. Dostop bo urejen tudi z dvigalom. Podhod bo urejen z nadstreški ter ustrezno označen in razsvetljen.

Ureditev okolice železniške postaje

Predvidena je rušitev objektov v neposredni okolici železniške postaje, ki so v lasti Slovenskih železnic, med njimi obeh skladišč, kurilnice in vsa poslopja, ki se nahajajo med postajo in parkiriščem nasproti stavbe Komunale Sevnica (Trupejeva rampa). S tem se bo sprostil prostor za ureditev javnih površin, na katerih so načrtovana dodatna parkirna mesta.

Obsežen projekt z dolgoročno vizijo

Časovni načrt izvedbe načrtovanih ureditev širšega območja Železniške postaje Sevnica je vezan na dinamiko javno-finančne porabe in na Evropsko kohezijsko politiko 2021–2027 na področju prometa, v sklopu katere potekajo posodobitve na celotni slovenski železniški mreži.

Vrednost projekta po projektantskih ocenah za vse ureditve znaša dobrih 44 milijonov evrov. Po trenutnem terminskem planu Ministrstva za infrastrukturo je pričetek gradnje predviden v letu 2025.

občina sevnica
slovenske železnice

Pridružite se nam