Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
20.03.2023
10:11
Zapora, nadvoz nad Savsko cesto
Grafika: PISO
V Sevnici so ukinili nivojski prehod čez trebanjsko železniško progo, promet za pešce je urejen po novem nadvozu.

Ukinili nivojski prehod čez trebanjsko progo

SEVNICA V sklopu ureditev širšega območja novega nadvoza čez trebanjsko železniško progo v Šmarju v Sevnici so v celoti ukinili in odstranili nivojski prehod lokalne ceste čez železniško progo pri Taninu. "Tako tudi prehod pešcev na mestu ukinjenega prehoda ni več dovoljen," dodajajo na Občini Sevnica.

Obhod po novem nadvozu

Preostanek ceste, ki je sedaj gradbiščni priključek, služi tudi za potrebe obhoda za pešce. Pešci lahko za prehod območja uporabljajo pot ob Savi ali pa označen obhod na območju nadvoza čez železniško progo Zidani Most–Dobova in pločnik ob regionalni cesti skozi Sevnico. Po izgradnji krožišča bo to območje celostno urejeno za vse udeležence v prometu, nova prometna ureditev pa bo pripomogla k boljši pretočnosti prometa, izboljšana bo tudi varnost vseh udeležencev v prometu.

sevnica
obvestila

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja