Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
27.11.2019
14:20
Podjetno v svet podjetništva, Radeče
Foto: RRA Posavje
Regionalna razvojna agencija Posavje je v sejni sobi Občine Radeče predstavila javni poziv za vključitev udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče.

Podjetno v svet podjetništva, Radeče

RADEČE Po uvodnem pozdravu direktorice občinske uprave občine Radeče mag. Marjetka Lipec, je sledila podrobna predstavitev javnega poziva s strani predstavnice RRA Posavje.

Kot pravijo v sporočilu, "je predmet javnega poziva vključitev dvajsetih udeležencev in sicer dveh skupin po deset brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT 2020«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (v nadaljevanju Program). Program se bo predvidoma izvajal za eno skupino 10 udeležencev v Radečah (RRA Posavje) in za drugo skupino 10 udeležencev v Trbovljah (RRA Zasavje)."

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo stalno bivališče v Občini Radeče, Hrastnik ali Trbovlje
  • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  • prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle gospodarske obveznosti do države.

Rok za oddajo vlog je 6. december 2019

Kakor pišejo v obvestilu, "bodo kandidati, vključeni v operacijo, v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja."

Kako je s statusom?

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje ali Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku leta 2020. Rok za oddajo vlog je 6. december 2019.

(RRA Posavje, bš, eP)

rra posavje
radeče

Pridružite se nam