Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
07.09.2022
08:39
Daljnovodi proti Zagrebu
Foto: arhiv ePosavje
V torek so posodobili prejšnji teden sprejeto besedilo Zakona o poroštvu države na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter družbi Geoplin.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije

LJUBLJANA S predlaganim zakonom bi zagotovili zanesljiv dostop upravičenim energetskim podjetjem do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev. Energetska podjetja so zavezana zagotavljati denarna kritja klirinškim bankam v zvezi z borznimi finančnimi posli za ščitenje cene njihovih portfeljev energentov, s tem pa je zagotovljena stabilnost in zanesljivost oskrbe končnih odjemalcev energentov v Republiki Sloveniji.

HSE-ju zvišali znesek iz naslova najetih kreditov

V novi spremembi zakona so družbi HSE d.o.o zvišali znesek z naslova najetih kreditov iz 400 na 800 milijonov evrov do skupne višine glavnic. Ob tem so v zakonu dodali opredelitev, da se v primeru HSE in družbe GEN kot organiziran trg šteje tudi trg emisijskih kuponov.

Brez izplačila dobička, nakupa lastnih delnic in izplačil poslovne uspešnosti

V novem zakonu je tudi določba, da posamezna družba, za katero Republika Slovenije daje poroštvo po tem zakonu, od uveljavitve tega zakona do dokončne povrnitve prejetih sredstev v rokih, opredeljenih v 2. členu zakona, ne sme izplačati dobička, izvesti nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev ter izvesti izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, ki bi se izplačala v letu 2022 oziroma za leto 2022.

energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja