Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
04.09.2023
11:42
Vipap Videm Krško, februar 2022
Foto: ePosavje.com
Po skoraj dveh letih od predloga za začetek postopka prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško so z Okrožnega sodišča v Krškem sporočili, da je postopek končan.

Postopek prisilne poravnave pravnomočno končan

Po 698 dneh od vložitve predloga za začetek postopka prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško je postopek pravnomočno končan, kar so z Okrožnega sodišča v Krškem sporočili v ponedeljek nekaj pred 10. uro zjutraj.

Novi lastniki

Po vpisu in vplačilu novih delnic je največji lastnik novega Vipapa družba Astra Invest d.o.o. (37,97% v osnovnem kapitalu), Kostak, d. d., ima 25,68 % delež, Kompas shop, d.d. 16,10% v osnovnem kapitalu. Skupni znesek terjatev, ki so jih upniki prenesli na dolžnika z izjavami o vpisu in vplačilu novih delnic, je 7.303.378,57 evrov.

Terminski roki za (po)plačila terjatev?

Rok za plačilo navadnih terjatev upnikov 31. december 2025 z deležem plačila upnikov 15%, od 3. novembra 2021 do poteka roka za njihovo plačilo se terjatve upnikov obrestujejo po 0,00% obrestni meri. V prisilni poravnavi za zavarovane terjatve upnikov je bila zapadlost plačila odložena do 31. decembra 2022, po 15% glavnice bo moral dolžnik plačati do vsakega 31. decembra naslednja štiri leta, preostanek in 40% glavnice pa najkasneje do 31. decembra 2027. Upniki so v postopku prijavili 27,596.235,40 evrov navadnih terjatev in 15,543.543,31 evrov zavarovanih terjatev.

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja