Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
04.04.2023
13:15
Tončkov dom na Lisci
Foto: arhiv ePosavje
S projektom Lokalno in evropskimi sredstvi bodo obogatili ponudbo Tončkovega doma na Lisci

Projekt Lokalno

KRŠKO Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni partner LAS Posavje konec marca 2023 s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi novega projekta za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Obogatitev ponudbe Tončkovega doma na Lisci

Projekt »LOKALNO« je Občina Sevnica pripravila s tremi partnerji JP Komunala d. o. o. Sevnica, JZ KŠTM Sevnica in Društvom kmetic Sevnica, v skupni višini 74.642,43 evrov. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je partnerstvu sofinanciranje odobreno v skupni višini do 50.000 evrov.Projekt je pripravljen za izvedbo v eni fazi, in sicer v letu 2023, z naložbo in obogateno programsko in turistično ponudbo pa predstavlja nov doprinos za obiskovalce Tončkovega doma na Lisci ter nadaljevanje povezovanja lokalnih deležnikov pri razvoju območja. Zaključek projekta je predviden do 31. decembra 2023.

Prijava na 4. javni poziv za izbor operacij

Občina Sevnica je septembra 2022 projekt Lokalno prijavila na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2022 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razpoložljiva sredstva javnega poziva so bila omejena na skupnih 172.690,75 evrov. "Regionalna razvojna agencija Posavje je na navedeni javni poziv prejela osem vlog projektov, po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje pa je štiri predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je pristojna za končno potrditev sofinanciranja iz kmetijskega sklada. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 27. marca 2023 s pozitivno odločbo navedenim upravičencem odobrila sredstva za izvedbo operacije, preostali trije projekti pa so trenutno še v postopku pregleda," so zapisali v sporočilu.

Projekt »Lokalno« prispeva k upravičenemu področju ukrepanja Razvoj osnovnih storitev na podeželju (Lokalna infrastruktura za storitve na podeželju), z izvedbo aktivnosti pa bo pomembno prispeval k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020 in k doseganju kazalnikov in rezultatov, ki so skladni tudi s Programom razvoja podeželja 2014–2020, dodajajo.

rra posavje
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja