Skip to main content
Petek, 12. april 2024
27.02.2024
08:10
Ministrstvo za kmetijstvo napoveduje zaprtje aplikacije RKG od 23. februarja do 25. marca 2024 zaradi letne uskladitev podatkov.

Obvestilo za kmetijska gospodarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je obvestilo upravne enote o načrtovanem zaprtju aplikacije za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev (RKG). Zaprtje bo trajalo od 23. februarja od 13. ure do 25. marca 2024 zaradi letne uskladitve podatkov. V tem času na upravnih enotah ne bo mogoče spreminjati podatkov v RKG ali pridobivati izpiskov iz tega registra.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo po ponovni vzpostavitvi delovanja aplikacije lahko preverjali stanje grafičnih enot rabe kmetijskega gospodarstva (GERK) in morebitne napake v RKG. To bo možno z vnosom identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG ali preko spletne aplikacije eRKG, kjer bodo dostopni vsi grafični kontrolni sloji za leto 2024. MKGP ne bo posebej obveščal nosilcev o spremembah, ki bodo nastale ob posodobitvi podatkov.

V primeru sprememb na zemljiščih, kot so nakup, prenehanje uporabe ali sprememba dejanske rabe, ali če nosilci ugotovijo, da meje GERK-ov odstopajo od stanja v naravi, je priporočljivo, da se čim prej naročijo na upravni enoti za ureditev podatkov. To je še posebej pomembno za uspešno elektronsko izpolnjevanje zbirne vloge, ki mora biti opravljeno najpozneje en dan pred njenim izpolnjevanjem.

Letošnja subvencijska kampanja bo sicer trajala od 29. 3. do 8. 7. 2024.

kmetijstvo

Pridružite se nam

Novice iz Posavja