Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
06.05.2020
11:42
Brežice, brezplačna številka
Foto: ePosavje.com
Na torkovi seji odbora za gospodarstvo so projekt Tovarna prihodnosti TPV Brezina uvrstili v veljavni načrt razvojnih programov med letoma 2020 in 2023.

Tovarna prihodnosti

Velikoserijska proizvodnja sklopov podvozja za električne avtomobile

BREŽICE Kot pravijo v sporočilu, je v investicijski projektu Tovarna prihodnosti TPV Brezina vključen nakup objektov s pripadajočimi zemljišči, gradnjo in preureditev industrijskih objektov, nakup novih strojev, opreme in drugih osnovnih sredstev. "Vrednost upravičenih stroškov znaša 32.500.000 evrov (brez DDV). Nove proizvodne zmogljivosti bodo omogočale velikoserijsko proizvodnjo strukturnih sklopov podvozja in karoserije s funkcijo podpore in zaščite električnega pogona za prvo gradnjo v vozila višjega cenovnega razreda. V okviru investicije bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije ustvarjenih in zapolnjenih 50 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih. V vlogi je vlagatelj navedel, da potrebuje subvencijo v višini 6.500.000 evrov," dodajajo v sporočilu.

"Investicija izpolnjuje predpisane pogodje in merila za dodelitev subvencije"

"Vlogo je obravnavala strokovna komisija, ki je preverila formalno popolnost vloge in ali investicija izpolnjuje vse pogoje in merila za dodelitev ter na tej podlagi izdala mnenje in s tem potrdila, da je vloga podjetja TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o. formalno popolna in da investicija izpolnjuje predpisane pogoje in merila za dodelitev subvencije. Investicija se je začela izvajati 10. decembra 2018 in je v teku. Komisija je ugotovila, da lahko višina subvencije za investicijo na podlagi vloge in ocene le-te znaša največ 20,6875 odstotkov od vrednosti upravičenih stroškov investicije, to je 6.723.437,50 evrov. Na podlagi navedenega je komisija predlagala, da se vlagatelju dodeli zaprošenih 6.500.000 evrov subvencije za sofinanciranje investicije »Tovarna prihodnosti TPV Brezina«," še dodajajo v sporočilu.

(eP)

brežice

Pridružite se nam