Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
20.10.2023
13:29
Foto: MOPE
Na zasedanju Meddržavne komisije v NEK so osrednje teme obsegale delovanje elektrarne, izzive skladiščenja jedrskih odpadkov ter prihodnje sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško glede NEK.

Pohvale zanesljivemu delovanju NEK-a

V NEK je potekalo 17. zasedanje Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Na konferenci po zasedanju sta predsedujoča, slovenski minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in hrvaški kolega Davor Filipović, minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj, poudarila odlično delovanje NEK. Kumer je izpostavil, da je NEK obratovala zanesljivo in varno ter je bistveno prispevala k blažitvi energetske krize in podnebnih sprememb.

Skladiščenje jedrskih odpadkov: Zamuda do leta 2028

Minister Kumer si je z delegacijama ogledal tudi suho skladišče za izrabljeno gorivo znotraj NEK, ter povedal, da smo lahko "na ta projekt zelo ponosni, ker je to edini novi jedrski objekt, zgrajen v samostojni Sloveniji, in to v zelo kratkem času. Suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo bo bistvenega pomena za podaljšanje življenjske dobe NEK in povečanje jedrske varnosti. S tem krepimo tudi izkušnje v jedrski stroki".

Meddržavna komisija se je seznanila s poročilom Koordinacijskega odbora glede prevzema nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov s strani Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) in Fonda NEK. Ugotavlja, da so se pripravljalne aktivnosti za prevzem obratovalnega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) iz NEK pričele izvajati, vendar predaja za nobeno stran ne bo izvedena v obsegu in rokih (do konca leta 2025), kot jih definira državna pogodba. Razlog je zamuda pri izgradnji odlagališča v Vrbini pri Krškem in dolgoročnega skladišča Čerkezovac na Hrvaškem, ki ne bosta realizirana do leta 2025. Meddržavna komisija zato nalaga Fondu NEK in ARAO, da čim prej pričneta z gradnjo dolgoročnega skladišča Čerkezovac in odlagališča NSRAO Vrbina ter najkasneje v začetku leta 2028 začneta s prevzemom NSRAO iz NEK.

Fotogalerija (Foto: MOPE):

Hrvaška in NEK: Sodelovanje pri novem bloku?

V odgovoru na vprašanje glede hrvaške izgradnje skladišča v Čerkezovcu je Kumer pojasnil, da je še vedno možnost skupnega odlagališča, vendar se zdi verjetno, da bosta državi izbrali svojo pot. Kot zanimivost, Hrvaška izkazuje zanimanje za sodelovanje pri izgradnji drugega bloka NEK.

Meddržavna komisija prav tako nalaga NEK, da nadaljuje z izvajanjem vseh aktivnosti in po potrebi sproži nove aktivnosti, ki so potrebne in možne za zagotovitev zadostnih kapacitet za skladiščenje NSRAO, s ciljem premostitve začetka prevzemanja NSRAO z leta 2023 do začetka leta 2028. Meddržavna komisija se je seznanila tudi s poročiloma o stanju zbranih sredstev v slovenskem in hrvaškem skladu za razgradnjo NEK na dan 31. 12. 2022.

Naslednja seja Meddržavne komisije bo sklicana s hrvaške strani v prvi polovici leta 2024.

NEK
krško

Pridružite se nam