Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
02.12.2023
07:53
Foto: (SLS/EPP)
Evropski poslanci so na Odboru ITRE, katerega član je tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), med drugim glasovali tudi o Poročilu o malih modularnih reaktorjih.

Večina evropskih poslancev za jedrsko energijo

V torek, 28. novembra 2023, so v Bruslju evropski poslanci na Odboru ITRE, katerega član je tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), med drugim glasovali tudi o Poročilu o malih modularnih reaktorjih, ki ga je na lastno pobudo pripravil prav poslanec Bogovič. Poročilo o malih modularnih reaktorjih je prejelo visoko podporo, saj je za poročilo od skupno 55 oddanih glasov, glasovalo kar 40 evropskih poslancev.

Bogovič je po uspešnem glasovanju pojasnil “današnje glasovanje o malih modularnih reaktorjih na odboru ITRE v EP je pokazalo, da je zanimanje za to področje vedno večje in da se očitno vsi vse bolj zavedamo, se pravi ne le splošna javnost, ki je po vseh analizah in merjenjih vse bolj naklonjena jedrski energiji, pač pa tudi evropski poslanci, da je tehnološka nevtralnost nujna, da morajo imeti države članice EU možnost same določati svoj energetski miks, da se industrija zaveda konkurenčnih prednosti, ki jih vlaganje v ta sektor lahko prinaša, ter da za energetsko samozadostnost EU zgolj povsem obnovljivi viri energije ne bodo dovolj.

Jedrsko energijo je na današnjem glasovanju v odboru ITRE podprlo kar 72 % poslancev, ki so glasovali. Tako visoke podpore jedrska energija v Evropskem parlamentu še ni dobila. Upam in verjamem, da bo poročilo podobne podpore deležno tudi ob glasovanju na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta decembra v Strasbourgu”.

Franc Bogovič je kot poročevalec Odbora ITRE v EP v Bruslju v obravnavo predlagal in v avgustu letos tudi pripravil Poročilo o Malih modularnih reaktorjih (Small Modular Reactors - SMR). Prepričan je namreč, da lahko SMR bistveno prispevajo k energetski samozadostnosti v EU in zmanjšajo našo energetsko odvisnost od drugih delov sveta. Poročilo je bilo na odboru ITRE prvič predstavljeno 9. septembra letos in je že od vsega začetka deležno velike pozornosti. Na poročilo je bilo vloženih kar 303 amandmajev, od katerih jih je 99 vložil poslanec Bogovič sam in z njimi še dodatno izboljšal ter razširil poročilo. V nadaljevanju je Bogovič konstruktivno sodeloval z vsemi ostalimi političnimi skupinami in poročevalci ter po pogajanjih in številnih tehničnih in ostalih sestankih uspel uskladiti končno besedilo poročila, ki je bilo deležno podpore vseh največjih političnih skupin v Evropskem parlamentu (EPP; S&D; Renew, ECR in ID).

Pri tem je Bogovič poudaril, "da si je EU postavila zahtevno ambicijo, da do leta 2050 doseže ničelne neto emisije in ta cilj zahteva energetski sistem z zelo nizkimi emisijami ogljika, ki bo temeljil tako na obnovljivi kot tudi na jedrski energiji, dveh hrbtenicah prihodnje mešanice energetskih virov. V EU ima trenutno 12 od 27 držav članic EU na svojem ozemlju jedrske elektrarne, med njimi tudi Slovenija. Poleg tega druge države, kot je npr. Poljska, prvič predlagajo razvoj jedrske energije na svojih ozemljih. Leta 2021 je jedrska energija predstavljala 13,1 % mešanice energetskih virov EU, 25 % vse proizvedene električne energije v EU in kar 50 % nizko-ogljične električne energije. Številne države članice torej vidijo potencial v rešitvah, ki jih ponuja podaljšanje delovanja obstoječih velikih jedrskih elektrarn in gradnja novih, poleg razvoja malih modularnih reaktorjev (SMR)”.

Dodal je še, da je "nujno, da začnemo jedrsko energijo v EU obravnavati enakovredno z ostalimi nizko ogljičnimi viri energije. Jedrska energija in mali ter napredni modularni reaktorji lahko predstavljajo pomemben del rešitve v prehodu v nizko-ogljično družbo. Pri tem bo tehnološka nevtralnost ključna. Mali modularni reaktorji bi lahko postali komercialno uspešen jedrski proizvod do zgodnjih 2030-ih in bi se lahko uporabljali tako za proizvodnjo električne energije, daljinsko ogrevanje, razsoljevanje, procesno toploto za energetsko intenzivne industrije in proizvodnjo vodika. Pri tem ne smemo spregledati tudi globalnega razvoja na tem področju, saj države kot so Rusija, Kitajska, ZDA, Velika Britanija, Indija, Argentina že izjemno veliko vlagajo v te projekte in pilotne študije, zato EU na tem področju nikakor ne bi smela izostati. Veseli me, da so to prepoznali tudi ostali kolegi v EP in to danes z glasovanjem na odboru ITRE tudi potrdili”.

evropski parlament
energetika

Pridružite se nam