Skip to main content
V Posavju 5.6° C Petek, 9. december 2022
23.10.2019
13:28
Grafika: ePosavje
Policisti so v septembru in oktobru obravnavali 12 kaznivih dejanj, storjenih na škodo različnih trgovin na območju nakupovalnih centrov vzdolž Ceste krških žrtev v Krškem in v Leskovcu pri Krškem.

12 kaznivih dejanj v dveh mesecih

Še dva primera kršitve javnega reda in miru

Kot je na vprašanje enega izmed občinskih svetnikov v Krškem odgovoril komandir Policijske postaje Krško Peter Molan, so omenjenih 12 kaznivih dejanj obravnavali tudi dva primera kršitve javnega reda in miru, v katerih so bili kot žrtve udeleženi zaposleni v teh trgovinah. Policisti so v tem obdobju obravnavali tudi kršitve in neprimerna vedenja na javnem kraju, a policisti v teh primerih niso ugotovili elementov prekrškov in kaznivih dejanj. Oziroma, kot pravijo v odgovoru, "oškodovanci niso želeli sodelovati v nadaljnjih postopkih, kar onemogoča represivno ukrepanje zoper kršitelje."

Več varnostnikov po trgovinah

Komandir: "Odziv na podane predloge v večini primerov precej omejen"

In iz teh dogodkov sledijo tudi opažanja po krških trgovinah, da je v nekaterih primerih povečana prisotnost varnostnikov. Vodje policijskih okolišev so namreč že pred časom predstavnikom najbolj izpostavljenih trgovin, tako komandir krške policijske postaje, svetovali, glede načinov preprečevanja odklonskih pojavov z uvedbo varnostne službe, tehničega varovanja, dvigom varnostne kulture zaposlenih ter vztrajanju pri pregonu storilcev. "Po naši oceni je bil odziv na podane predloge v večini primerov precej omejen," pravi komandir Molan.

Čim več časa prisotni v okolici trgovskih centrov

Policisti svoje delo usmerjajo na način, "da so čim več časa pristoni v okolici trgovskih centrov, sploh v časovnih intervalih, za katere ocenjujemo, da so varnostno najbolj problematični. Na ta način poskušamo preventivno vplivati na potencialne kršitelje in krajšati reakcijski čas ob sprejetih prijavah."

"Tematike ne moremo enoznačno vezati zgolj na pripadnike romske skupnosti"

Ob tem komandir dodaja, "da obravnavane problematike ne moremo enoznačno vezati zgolj na pripadnike romske skupnosti, je pa nedvomno v veliki meri končna posledica kroničnih težav romske skupnosti, na katere že dalj časa opozarjamo na vseh formalnih in neformalnih srečanjihs subjekti, ki se ukvarjajo s to tematiko." Bi pa bili policisti pripravljeni sodelovati tudi na seji občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti, na katerem bi obravnavali morebitne pobude in predloge za izboljšanje stanja.

(bš)

krško
policija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja