Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
04.10.2022
19:52
Sevnica, krožišče na Radni
Grafika: Občina Sevnica
Medtem ko Sevničani na začetek gradnje krožišča pri nadvozu čez železniško progo v Šmarju še čakajo, je prišla informacija o še enem novem krožišču. To bo na glavni cesti Krško - Sevnica na Radni.

Na Radni krožišče namesto križišča

SEVNICA Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je namreč Občino Sevnica seznanila s pripravljeno projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcije cestnih odsekov, kjer se stikata državni cesti R1-215/1163 Mokronog–Boštanj in G1-5/0334 Boštanj–Impoljca. Na Radni bodo namesto obstoječega križišča izgradili novo krožišče.

OPPN za poslovno cono Radna je v fazi pridobivanja zaključnih mnenj

Na Občini Sevnica pravijo, da je potrjena projektna naloga osnova za pripravo javnega naročila za izbiro projektanta za izdelavo projektne dokumentacije. Projektna naloga je sicer eden prvih korakov, ki so potrebni za realizacijo tovrstnega izvedbeno in stroškovno zahtevnega infrastrukturnega projekta. "Projektna naloga v svoji vsebini upošteva smernice oziroma načrt prometne ureditve, ki je opisan v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Poslovne cone Radna, ki je v fazi pridobivanja končnih mnenj in bo v naslednjih mesecih potrjen," dodajajo.

Zapis dopolnjujemo.

Kaj piše v projektni nalogi?

V projektni nalogi so predvideli rekonstrukcijo vozišča na regionalni cesti Mokronog– Boštanj na območju Radne, od priključka na lokalno cesto LC372481 do km 18.440, in umestitvijo površine za pešce in avtobusnih postajališč na obeh straneh ceste. V nalogi je predvidena rekonstrukcija križišča G1-5 in R1- 215 v štirikrako krožno križišče, kjer je četrti krak namenjen kot glavni uvozno-izvozni priključek v Poslovno cono Radna, priključek »desno-desno« na regionalni cesti R1-215 bo omogočal uvoz le iz smeri Mokronoga, izvoz pa le v smeri glavne ceste G1-5 in enosmerni izvoz na glavno cesto G1-5 proti Krškem. In kot nadaljujejo, takšno ureditev predvideva tudi Občinski podrobni prostorski načrt za Poslovno cono Radna.

sevnica
ceste

Pridružite se nam