Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
09.12.2023
08:49
Foto: Občina Brežice
V Krajevni skupnosti Pišece so v soboto, 2. decembra 2023, namenu slovesno predali novo pridobitev, moderniziran 1400 metrov dolg odsek lokalne ceste LC 024553 Dednja vas - Orehovec.

Moderniziran odsek lokalne ceste

V Krajevni skupnosti Pišece so v soboto, 2. decembra 2023, namenu slovesno predali novo pridobitev, moderniziran 1400 metrov dolg odsek lokalne ceste LC 024553 Dednja vas - Orehovec. Izvajalec del Kostak HG Brežice, d. o. o., je s pomočjo podizvajalec v sklopu investicije mesecu septembru in oktobru 2023 obnovil odsek lokalne ceste po obnovi vodovodnega omrežja. Zamenjal je spodnji ustroj, na novo asfaltiral vozišče, uredil odvodnjavanje in bankine. Višina investicije je znašala 240.000,00 evrov z DDV. Del sredstev, 100.000,00 evrov z DDV, je bilo zagotovljenih v proračunu Občine Brežice za leto 2023, 140.000,00 evrov z DDV pa se je investicija pokrila s projekta hidravlične izboljšave v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli.

Zbrane krajane sta pozdravila podžupan Občine Brežice Bogdan Palovšnik in predsednik sveta Krajevne skupnosti Pišece ter občinski svetnik Primož Hribšek.

Podžupan Bogdan Palovšnik je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril, da gre za eno izmed številnih investicij v brežiški občini, ki jih Občina izvaja na podeželju in tamkajšnjim občanom omogoča osnovne življenjske pogoje. ''Trudili se bomo, da bo tako tudi v prihodnje,'' je povedal podžupan in se zahvalil izvajalcem del in domačinom za strpnost ob samih delih in za zelo prijeten program s pogostitvijo.

Gospod župnik Ivan Šumljak pa je opravil blagoslov in prošnje za varno vožnjo po obnovljeni cesti.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Uradno je bila modernizirana cesta predana namenu z rezanjem traku. Ob podžupanu Bogdanu Palovšniku in predsedniku sveta Krajevne skupnosti Pišece sta k rezanju traku pristopila tudi predstavnik vaške skupnosti Dednja vas Vinko Lesinšek in predstavnik vaške skupnosti Orehovec Matic Germovšek.

Po prerezu traku in glasbeni popestritvi Pihalne godbe Pišece, so se prisotni zapeljali po novem odseku do Veselega vrha in Orehovca.

Nadaljevanje slavnostnega dogodka je potekalo v večnamenski dvorani v Pišecah, kjer so bile podeljene zahvale najzaslužnejšim, ki so pripomogli k obnovi lokalne ceste, katere se je začela v letu 2022 z modernizacijo odseka od sv. Križa do križišča na Veselem vrhu v dolžini 650 metrov , v letošnjem letu pa še od sv. Križa do Orehovca v dolžini 1400 metrov. Ob tem so se zahvalili tudi vsem, ki so v letu 2020 pripomogli k modernizaciji javne poti v Dednji vasi. Za kulturni program v večnamenskem domu pa je poskrbela domača folklorna skupina Duplo Pišece.

brežice
ceste

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja