Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
27.03.2024
11:51
Foto: Anton Hruševar
V Lamutovem likovnem salonu je potekal občni zbor Etnološkega društva Prforcenhaus, ki v Kostanjevici na Krki skrbi za ohranjanje pustnega izročila in tradicionalne prireditve Šelmarija.

Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Jureta Kovačiča, izvolitvi predsedujočega občnemu zboru Francija Cvelbarja je sledil nagovor župana občine Kostanjevice na Krki Roberta Zagorca in povabljenih gostov iz pobratenega društva Markovcev. Župan se je je najprej tako kot gostje zahvalil za povabilo, pohvalil je delovanje društva, da tako dolgo časa vzdržuje to tradicijo, hkrati ga pa tudi veseli, da v društvu delujejo tudi mlajši člani, kar pomeni, da tradicija ne bo izumrla, občina pa bo še naprej po svojih močeh stala ob strani oz. podpirala delovanje društva.

Sledilo je poročilo o delu za lansko leto in plan dela za naprej. V lanskem letu so se udeležili povork v Markovcih, Samoboru, Dobovi, izvedli pokop Kurenta, svoje like predstavili v nakupovalnem centru Qlandia in Domu starejših občanov Krško, sodelovali pri Kostanjeviški noči itd. Po finančnem poročilu in poročilu nadzornega odbora je sledil plan za 2024 in točka razno. V letošnjem letu so se tako kot lani udeležili pustnih povork, delovali na promociji, izvedli pokop Kurenta, v planu so izleti, upajo, da bo letošnja bera vina kaj boljša kot lani, sodelovali bodo še naprej z ostalimi društvi, občino ...

Fotogalerija (Foto: Anton Hruševar):

Pod točko razno je bilo veliko govora o arhivu in opremi društva, ki jo imajo. Dogovarjajo se, da bi ga preselili v nove prostore v Lamutovem salonu, ki so ga dobili v najem od občine, o izvedbi Kostanjeviške noči in seveda kako zmanjšati finančne odhodke. Po vseh predlogih se je predsednik zahvalil vsem, ki so pomagali pri izvedbi delovanja ali prireditev društva, pred večerno pogostitvijo pa so prejeli od pobratenega etnološkega društva Markovci še simbolično darilo - zvonec.

Anton Hruševar 

prforcenhaus
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Poglejte tudi