Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
26.01.2024
08:58
Foto: Občina Sevnica
Župani občin Posavske in Zasavske regije so se zbrali na četrtem regijskem srečanju občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Srečanje je gostil župan občine Sevnica, Srečko Ocvirk.

Razprava o razvojnih izzivih regije

Župani Posavske in Zasavske regije so na četrtem regijskem srečanju občin v organizaciji Skupnosti občin Slovenije (SOS), rapravljali o razvojnih izzivih regije, anomalijah sistema financiranja občin, pomanjkanju gradbenih parcel in državnih investicij v stanovanjski fond. Srečanje je gostil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je izpostavil razvojne izzive regije. Predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič je predstavil delovanje Skupnosti občin Slovenije v letu 2023 in vključevanje občin članic v aktivnosti organizacije v letu 2024.

Ocvirk je uvodoma izpostavil razvojne značilnosti in izzive Posavja in Zasavja, ki se kažejo predvsem v redki poseljenosti, razgibanosti terena in strukturi delovnih mest, z visokim deležem delovnih migracij, obenem pa se regija sooča s trendom vse pogostejšega ukinjanja nekaterih javnih služb.

Prebilič, je ob razvojnih izzivih v regiji izpostavil zlasti tematiko financiranja občin kot tudi stališča asociacij občin v zvezi z lanskoletnimi dogovori glede povprečnine. Župani so se strinjali, da je sporna predvsem višina povprečnine, določena v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin, ki med drugim neustrezno upošteva razvojni indeks. To namreč občutijo predvsem občine in prebivalci na podeželju.

"Županska funkcija, mimogrede, je edina politična funkcija v Republiki Slovenije, ki podlega tako kazenskemu pregonu, kot tudi premoženjskemu pregonu. Torej, če župan naredi karkoli narobe, s tem ogrozi tudi svoje finančno stanje, za razliko od drugih funkcionarjev v državi, ki imajo samo politično dovoljnost. Torej, tukaj želimo, da se stvar uredi," je še dodal Prebilič.

Župani kritični do Stanovanjskega sklada RS

Župani Posavske in Zasavske regije so kot problematično izpostavili tudi nespremenljivo dejstvo, da v občinah ni na voljo gradbenih parcel. Kakor opažajo, Stanovanjski sklad Republike Slovenije sistemsko usmerja denar v reševanje stanovanjske problematike predvsem v večjih urbanih središčih, ker naj bi bila problematika bolj pereča, vendar se pri tem ne zavedajo, da bi za podoben obseg investicije na podeželju pridobili več stanovanj in tudi samo gradnjo hitreje realizirali.

Župani so se v razpravi dotaknili tudi odmere Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v različnih občinah v Sloveniji in vprašanja upravičenosti zaračunavanja odmere NUSZ za stavbe, ki so v uporabi verskih skupnosti. Na srečanju ni manjkalo niti pogovorov o plačah občinskih funkcionarjev in aktivnosti, ki se bodo v zvezi s tem še izvajale s strani občin.

V nadaljevanju je v povezavi z lanskoletnimi poplavami predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, izpostavil še izjemno solidarnost in medsebojno pomoč občin ter zbranim predal tudi sporočilo, ki je bilo večkrat naslovljeno na državo in sicer, da se mora sanacija odpravljati postopoma in ne v škodo razvoja tistih občin, ki ob poplavah niso bile prizadete.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

Skupnost občin Slovenije
sevnica
občina sevnica

Pridružite se nam