Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
07.05.2022
19:01
Če bi jaz odločal o vojni v Ukrajini
Foto: SIC Brežice
V sredo, 4. maja 2022, sta se dijaka Strokovno izobraževalnega centra Brežice Lara Rupar in Sebastjan Lašič udeležila razprave »Če bi jaz odločal o odzivu na vojno v Ukrajini«.

"Če bi jaz odločal o odzivu na vojno v Ukrajini"

BREŽICE Evropska unija je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir za svoja prizadevanja, da celino, na kateri so dolgo divjale vojne, spremeni v celino miru. EU že desetletja spodbuja mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi. Ob teji priložnosti je takratni predsednik Evropskega parlamenta gospod Martin Schulz zapisal: »Sprava, to je bistvo EU. EU je edinstveni projekt, v katerem je mir nadomestil vojno in solidarnost je nadomestila sovraštvo. In to si sedaj želimo tudi za Ukrajino, njene prebivalce in ves svet.

Dijaki Lara Rupar, Nika Per in Sebastjan Lašič so oblikovali naslednje predloge:

  • Najprej si želimo, da se vojna v Ukrajini ustavi. Recimo STOP VOJNI v Ukrajini in naj na svetu zavlada MIR. Naj se zagotavljajo in uresničujejo temeljne vrednote Evropske unije, torej spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Vsi, v prvi vrsti pa mladi, si želimo svet in družbo brez sovražnosti, dobre medsebojne odnose, varnost, poštenost in obdobje brez vojn, brez prepirov in konfliktov. Med državami sveta in ljudmi naj zavladajo harmonija, solidarnost, zadovoljstvo in sožitje.
  • Solidarnost, strpnost, svoboda in enakost ter spoštovanje so pomembne vrednote za življenje v družbi. Biti solidaren pomeni biti pripravljen medsebojno si pomagati; biti strpen pomeni dopustiti, da lahko nekdo živi in razmišlja drugače. Evropska unija je skupek vrednot, ki omogočajo sobivanje kljub različnim jezikom, kulturam, religijam in običajem. Solidarnost je bila kot ena izmed temeljnih vrednot izpostavljena že leta 1951 v ustanovni pogodbi Evropske skupnosti za premog in jeklo in bila pojmovana kot temelj evropske integracije in ekonomskega razvoja. Zato, da se bo vojna končala, potrebujemo solidarnost in povezanost.
  • Pozivamo Evropsko komisijo in države članice, ki sprejemajo begunce, naj izboljšajo usklajevanje na mejnih prehodih in v sprejemnih objektih ter poskrbijo za natančno registracijo beguncev in njihov dostop do potrebne dokumentacije. Poudarjamo potrebo po vseevropski platformi za registracijo oseb, ki zaprosijo za zaščito, ki je zlasti nujna za podporo prizadevanjem za iskanje in ponovno združitev mladoletnikov brez spremstva, pa tudi tistih, ki jim grozi trgovina z ljudmi, kot so ženske in deklice.
  • Organizacije civilne družbe potrebujejo večjo neposredno finančno in materialno podporo EU in njenih držav članic, da bi olajšali usklajevanje na terenu in zagotovili boljšo porazdelitev humanitarne pomoči.
  • Predlagamo, da ministri in ministrice EU za energijo na naslednji seji razpravljajo o možnostih za omejitev vpliva visokih cen energentov.

Sodelujoči dijaki in mentorice SIC Brežice

brežice
šole v posavju
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja