Skip to main content
Sreda, 27. september 2023
31.08.2023
13:25
Krka, Sinteza 2
Grafika: arhiv ePosavje
Člani sveta Mestne četrti Krško so na župana in člane občinskega sveta naslovili odprto pismo v povezavi s projektom izgradnje nove enote na območju tovarne Krka, poslopja Sinteza 2.

Odprto pismo članov sveta Mestne četrti Krško

KRŠKO Konec marca lani so člani sveta Krajevne skupnosti mesta Krško izpostavili pet razlogov proti nameravanem nadaljevanju projekta in šest zahtev, o katerih smo poročali v zapisu Sinteza 2 v Krškem: V svetu KS mesta Krško izpostavljajo šest zahtev.

"Ali umestitev nevarnih ne predstavlja nevarnosti in ne ogroža zdravja prebivalcev?"

Tokrat objavljamo odprto pismo sveta Mestne četrti Krško, tako predsednica sveta Mestne četrti Krško Tajana Dvoršek za ePosavje.com, "s katerim želijo skupaj s prebivalci Krškega in Civilno iniciativo Videm Stara obvestiti javnost in spodbuditi župana in svetnike občinskega sveta Mestne občine Krško, da prvič konkretno in tehtno premislijo in se opredelijo, ali umestitev dodatnih količin nevarnih in eksplozivnih snovi v Sintezi2 ne predstavlja nevarnosti in ne ogroža zdravja prebivalcev Krškega z okolico.

Odprto pismo članov sveta Mestne četrti Krško:

ODPRTO PISMO
županu in občinskemu svetu Mestne občine Krško

zaradi nestrinjanja z gradnjo obrata Sinteza 2 Krke d.d. v Krškem

Kot predsednica Mestne četrti Krško si prizadevam, da zastopam stališča naše lokalne skupnosti. Tako se svet Mestne četrti Krško že vrsto let trudi to poslanstvo v primeru Sinteze 2 tudi opravljati, vendar žal doslej brez uspeha. S tem pismom želimo skupaj s prebivalci Krškega in Civilno iniciativo Videm-Stara vas obvestiti javnost in spodbuditi župana in svetnike občinskega sveta Mestne občine Krško, da prvič temeljito preučite ter se opredelite glede umestitve dodatnih količin nevarnih in eksplozivnih snovi v Sintezi 2. Skrbno pretehtajte, ali to predstavlja resno nevarnost in ogroža zdravje prebivalcev Krškega in okolice.

Nasprotujemo povečanju skladišča nevarnih snovi v samem centru mesta. Že leta 2021 smo izpostavili zaskrbljenost, ker bo po naših podatkih maksimalna količina skladiščenih nevarnih snovi na lokaciji v Krškem 670 ton. Gre za preselitev iz obstoječe lokacije Ločne pri Novem mestu v Krško. Skladiščene bodo nevarne snovi z nevarnimi lastnostmi jedko, vnetljivo, oksidativno, strupeno in okolju nevarno. Skupna maksimalna zmogljivost skladiščenja bo predvidoma 809 ton skupaj z obstoječim obratom Sinteza 1, od tega 623 ton nevarnih snovi.

Podjetje Krka je sicer presodilo, da je tveganje za okoljske nesreče med obratovanjem zanemarljivo. Kljub temu pa so nove informacije iz medijev še okrepile naše pomisleke. Da ponazorimo, obe skladišči in snovi v proizvodnji skupaj bi predstavljali približno enako uničenje kot nekaj tisoč letalskih bomb, podobnih tisti nedavno odstranjeni v Mariboru. Takrat je bilo evakuirano območje 300 metrov naokrog. Zastavljamo vprašanje, kolikšno območje bi šele ogrozila morebitna eksplozija skladišč v Sintezah, zato pozivamo k preudarni odločitvi glede varnosti prebivalcev. Občani imamo pravico do mirnega življenja v zdravem in varnem okolju brez neprestanega občutka ogroženosti, ki nam jo zagotavlja Ustava in mednarodni predpisi o človekovih pravicah. Sklicujemo se tudi na določila Aarhuške konvencije, ki je od leta 2004 del pravnega sistema naše države, in ki predpisuje sodelovanje ogrožene in zainteresirane javnosti pri oblikovanju posegov v prostor takrat, ko so vse spremembe in izboljšave še možne.

Za kompleks Krke v Krškem je bil OPPN sprejet že leta 2009, kar nas je postavilo v položaj, kjer nismo imeli možnosti niti sodelovati niti izraziti svojega mnenja. Glede na Sintezo 2, pa lokalna skupnost ni bila korektno obveščena in še danes pridobivamo informacije iz medijev, medtem ko nas podjetje Krka d.d. ignorira.

Vse to predstavlja zadosten razlog, da se župan in svetniki Mestne občine Krško prvič doslej v vseh teh letih resno posvetite temeljiti proučitvi dokumentacije za gradnjo Sinteze 2 ter sprejmete odločitev, da takšna potencialna časovna bomba ne sodi v samo mesto Krško. Ne smemo pozabiti na pretekle incidente, kot je nesreča v Melaminu v Kočevju, požar v Ekosistemih v Straži pri Novem mestu, požar v Kemisu na Vrhniki ter druge številne industrijske nesreče v bližnji preteklosti. Dim, smrad in zdravju nevarni plini so se širili kilometre daleč preko ograj podjetij, zato govoriti, da pri Sintezi 2 ne gre za obrate tveganja za okolje, predstavlja skrajno podcenjevanje tveganj, ki jih taki obrati v lokalno okolje prinašajo.

Od vas pričakujemo odpoved dobrodošlice ogrožanju zdravja in okolja z novogradnjo Sinteze 2. Več in podrobneje pa bomo predstavili na javni tribuni, ki bo potekala septembra.

Tajana Dvoršek                                                                                             Civilna iniciativa Videm-Stara vas
predsednica Mestne četrti Krško
s svetom Mestne četrti Krško

Sinteza 2

Projekt izgradnje kompleksa Sinteza 2 na območju Krke v Krškem so februarja lani podrobneje predstavili na predstavitvi v Krškem. Že pred tem so junija 2021 krški občinski svetniki zaradi pomanjkanja informacij s strani investitorja izrazili dvom o širitvi obrata Sinteza na območju tovarne Krka v Krškem. Direktor proizvodnje učinkovin Andrej Bavdek je takrat povedal, da bo objekt Sinteza 2 za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin zgrajen v treh etažah s skupno površino 18.400 kvadratnih metrov ter s kapaciteto 150 ton učinkovin. Objekt Kemijsko analitskega centra bo namenjen analitiki, razvoju učinkovin in kemijskih tehnologij, pet etaž se bo razprostiralo na 8500 kvadratnih metrih. Bavdek je takrat napovedal, da bodo v Krškem zaposlili dodatnih 200 ljudi, "167 zaposlenih bo premeščenih iz obrata Ločna."

Gradbeno dovoljenje je pravnomočno postalo 13. julija

Gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega kompleksa je bilo izdano 4. junija letos in 13. julija postalo pravnomočno. In to kljub temu, da je 27. maja svet Krajevne skupnosti mesta Krško podal negativno soglasje k ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 798/35 in 798/38 k.o. Stara vas. V novem mandatu je Mestna četrt Krško pozvala župana za delovni sestanek s predstavniki Krke, člani Civilne iniciative Stara vas pa so se s predstavniki Mestne četrti Krško sestali v juniju. S tokratnim odprtim pismom zdaj pozivajo župana in svetnike, da se opredelijo o tem, ali umestitev dodatnih količin nevarnih in eksplozivnih snovi v Sintezi2 ne predstavlja nevarnosti in ne ogroža zdravja prebivalcev Krškega z okolico.

krško
krka

Pridružite se nam

Novice iz Posavja